Esrum Ældre Klub

 
 
 
REFERAT AF BANKOSPIL I ESRUM ÆLDREKLUB
 
TORSDAG DEN 15. MARTS 2018
Irene bød os alle velkommen til eftermiddagens bankospil. Hun var glad for det store fremmøde, da hun ikke regnede med, at så mange ville dukke op. Der var ialt 70 deltagere.
Vi startede med at synge ”Hvad var det dog der skete?” Den er skrevet af Egil Harder og Kaj Munk. Birgit leverede musikken på klaveret. Efter dette fik vi nu kaffe og dejlige madder samt kokosmakroner. Da kl. var 15,30 startede bankospillet, og det 
Midt i spillene fik vi en pause, og her serverede Irene nogle festlige vitser, så vi kunne få rørt lattermusklerne. Spillelysten var 
Irene bød os alle velkommen til eftermiddagens bankospil. Hun var glad for det store fremmøde, da hun ikke regnede med, at så mange ville dukke op. Der var ialt 70 deltagere.
Vi startede med at synge ”Hvad var det dog der skete?” Den er skrevet af Egil Harder og Kaj Munk. Birgit leverede musikken på klaveret. Efter dette fik vi nu kaffe og dejlige madder samt kokosmakroner. Da kl. var 15,30 startede bankospillet, og det var Irene, der råbte numrene op.
Midt i spillene fik vi en pause, og her serverede Irene nogle festlige vitser, så vi kunne få rørt lattermusklerne. Spillelysten var stor, og først da kokken var 17,00 var alle spillene overstået. Mange var heldige og fik gode gevinster med sig hjem.
D
 
To søde gæster til bankospillet                                                         flotte præmier i anledning af påsken
Derefter var der lodtrækning, og igen var det dejlige gevinster.
Irene fortalte, at næste gang ville der være modeshow, og det var den 5. april. Ilse Lykke ville vise det nyeste indenfor forårets mode, og fra Tøjeksperten kom man med den nye herremode. Begge firmaer er lokale og ligger i Helsinge.
Vi sluttede med sangen ”Dit sind flyver altid så viden omkring”, og sangen er med tekst af Aase Gjødsbøl Krogh. Vi afsluttede eftermiddagen som sædvanlig med vores slutsang.
Grethe Steinmann
 
____________________________________________oOo_________________________________________________
 
 
Fastelavnsfest i Esrum Ældre Klub den 8. februar 2018.
 
Irene bød alle 71 mødedeltagere velkommen, og hun fortalte om eftermiddagens program.
Irene meddelte desuden, at Græsted Rotary afholder dilettant i Blistrup den 1. marts. Der ville komme sedler rundt vedr. tilmelding til dette arrangement i løbet af eftermiddagen.
Mange af klubbens medlemmer var klædt lidt festligt ud i dagens anledning.
 
 
 
Vi startede med at synge ”Spurven sidder stum bag kvist” af Jeppe Aakjær. Birgit leverede musikken på klaveret.
Alle nød kaffen, de lækre fastelavnsboller samt småkagerne.
Klokken et kvarter i fire startede eftermiddagens gratis bankospil. Klokken halv fem sluttede spillet, og mange fik gode præmier med hjem.
 
 
 
Nu var det blevet tid til at spise røde pølser med brød, hvor man fik en øl eller vand eller et glas vin alle hyggede sig med dette måltid. Og lidt over fem var alle pølser samt brødene spist.
Irene serverede nu lidt sjove vitser, og derpå sang vi ”Jeg er pensionist, og født syvtiotte”, det var en sang på melodien Skamlingsbanken.
Til sidst var der lodtrækning på medlemsnumrene, og gevinsterne var flotte fastelavnsris, der var pyntet af Hanne Stenskilde.
Irene fortalte, at næste gang ville Leif Stubkjær komme og undeholde med et billedforedrag, der hedder ”Sydhavs-Odyssé”.
Vi sluttede en hyggelige eftermiddag først med sangen ”Gyldenlakken” og derefter vores slagsang.
Grethe Steinmann
 
________________________________________________oOo__________________________________________________
 
 
 
 
Referat af arrangement i Esrum Ældre Klub,.1. februar 2018

 

Det var med en vis spænding at 59 medlemmer var mødt op til dette arrangement: en Sangquiz med en ung mand, Hans Christian Jepsen, kaldet H.C. som quizmaster, men de medlemmer som ikke var mødt op, gik glip af en virkelig underholdende eftermiddag, et festfyrværkeri af underholdning.

Hans Christian Jepsen, kaldet H.C.

Irene startede med at byde velkommen til alle, især til H.C. og opfordrede til at synge ” Hvem Sidder Der Bag Skærmen” af Jeppe Aakjær.

Herefter var der kaffe med hjemmebagt mandarinkage, som Irene, Inge B. og Inge P. havde fremtryllet, og en småkage til sidst.

H.C. var uddannet Gymnasiemusiklærer, men havde i sin læretid udviklet det koncept som vi skulle stifte bekendt-skab med denne eftermiddag, og som han i dag beskæftigede sig med på fuldtid, han havde bare i år 150 arrangementer booket indtil nu.

Han bor i Valby v. Kbh. med kone og barn.

H.C. lagde ud med at opfordre til røvballevals... d.v.s.man sidder på stolen og vrikker fra side til side, i takt til tonerne fra ”Hjemmebrænderiet” og derefter til ” Ølhunden glammer”.

Så var vi ligesom rystet sammen, og stilen var lagt, for H.C. dansede rundt på gulvet og opfordrede til at synge højere og højere.

Herefter blev vi delt op i 12 hold, som hver fik en tipskupon, på tavlen blev der så vist en stor firkant, med 12 små firkanter i med et tal på , under hver firkant var der et ord, hold 1 skulle starte med at vælge et tal, og så blev der lukket op for ordet, hvorefter hold 2 skulle gætte sangen, hvis man ikke kunne det, skulle hold 2 vælge et tal, og så skulle hold 3 gætte, o.s.v. Når sangen var gættet skulle vi synge sangen.

Det blev til : Solen er så rød mor, En lille pige i flade sko, og Den allersidste dans.

I runde 2 skulle vi gætte årstal, vi fik 3 ledetråde, i form af 3 billeder på tavlen, hvorefter vi skulle gætte hvilket årstal det drejede sig om.

Herefter sang vi Dit hjerte er i fare Andresen.

Inden pausen sang H.C. en sang for os, som Tonny Åbo havde skrevet, men aldrig udgivet, denne sang hed  

A Ska´Saftsuseme Ik´ op å Flyv

Og så, efter en latterorkan og en højlydt klapsalve var der pause.

Efter pausen ville H.C. have os til at synge sneflokke kommer vrimlende, men da der ikke var noget sne, sang vi i stedet Regndråber drypper i mit hår, den passede ligesom bedre til vejret, efter denne sang skulle vi i gang med 3. runde, denne gang var det billeder der blev vist på tavlen under tallene, den første var Kim Larsen, hvorefter vi sang Kvinde Min. Næste billede var Flemming ”Bamse” Jørgensen, og efterfølgende sang vi, Tænker altid på dig.

I runde 4 var det flag vi skulle gætte, og til sidst skulle vi svare ja, eller nej til et udsagn om hundes feber kan mærkes på snuden, svaret var nej, det skal måles i den anden ende.

Vi sluttede af med Så længe jeg lever af John Mogensen, og Under stjernerne på himlen af Tommy Seeback,

Efter dette var der for første gang i klubbens historie stående applaus, som tak for en sjov, hyggelig festlig og skøn eftermiddag som fløj afsted.

Vi sluttede eftermiddagen med lodtrækning på medlemsnumrene og sangen ” Jeg Vil Bygge En Verden” og herefter vores slagsang.

 

Referent

Betty Ellegaard

__________________________________oOo______________________________________

 

Referat af generalforsamling i Esrum Ældre Klub

18 januar 2018

 

Til dette arrangement var der mødt 72 medlemmer op, formanden bød velkommen til den årlige generalforsamling og håbede på et godt møde.men først skulle vi synge ”Når Vi Gamle Mødes”, af Ebba Kanding

Efter kaffen, med Inges hjemmebagte boller, og kringle købt i Kvickly, gik vi over til general-forsamlingen

pkt. 1: valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Leif Ellegaard, der var ikke andre forslag, så Leif blev valgt, så Irene gav ordet til Leif , som gennemgik dagsordenen, hvorefter Irene fik ordet til beretningen:

Ja, så gik det år. Jeg syntes, det har været et godt år.

Vi har fået en hel del nye medlemmer i 2017, så vi er nu 123 medlemmer. Det er vi rigtig glade for, der er måske nogen der syntes at vi lige pludselig bliver for mange, men der kommer jævnligt ca. 65 – 70 medlemmer til arangementerne. Nogen kan lide foredrag, andre bankospil, så vi i bestyrelsen føler ikke at vi er for mange. Det er kun til fester, der møder rigtig mange op, men så står bordene også anderledes så der er plads til os.

Der er jo også nogen der holder op i foreningen af den ene eller anden grund.

Dem som har IT kan gå ind på Esrum Ældre Klub og se de fine referater med billeder fra arrange-menterne, som Betty som sekretær står for.

Hvis der er nogen som har forslag til foredrag eller andet som man synes er spændende, skal i endelig komme til bestyrelsen

Vi i bestyrelsen siger tak for et godt fremmøde igennem hele året og håber på et lige så godt år i 2018. Bestyrelsen vil gøre sit til at Esrum Ældre Klub fortsat vil være en klub som medlemmerne glæder sig til at komme til.

Vi glæder os til den 16. Oktober 2018 som godt nok er en tirsdag. men vi synes at vi vil fejre Esrum Ældre Klub’s 50 års jubilæum på dagen.

Dirigenten takkede formanden for beretningen, som blev fulgt af klapsalver, og gav herefter ordet til Inge Blok, som kasserer gennemgik regnskabet, som var blevet delt rundt til alle. Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger og med akklamation.

Kontingent blev af bestyrelsen foreslået uændret, hvilket også blev godkendt med akklamation.

Punkt 4, 5, 6, og 7 var valg, disse punkter var hurtigt overstået, da alle modtog genvalg, og der ikke var andre forslag fra forsamlingen, så alt fortsætter som hidtil.

Sidste punkt var eventuelt.

Bestyrelsen foreslår en ændring af stk. 6 i love for Esrum Ældre Klub til: Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indgives til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen, og dette blev vedtaget.

Den reviderede lov udsendes sammen med programmet for efteråret 2018.

Hermed var generalforsamlingen slut, og dirigenten takkede alle for god ro og orden.

Herefter var der pause, hvor foreningen var vært ved en øl eller vand.

Fra vores miniferie havde Grethe og Niels Steinmann lavet en flot billedkavalkade, med bemærkninger til hvert billede. Og til slut en sang som Grethe havde digtet om turen, som alle sang med på.

Vores Hotel og Bus                                                                Den gamle by i Aarhus

Fredericia Miniby                                                                       Paradis for tørstige sjæle

Til slut var der lodtrækning på medlemsnumrene, og efter dette sang vi ”Jylland Mellem Tvende Have” af H.C.Andersen, og som sædvanlig vores slagsang.

Referent

Betty Ellegaard

_______________________________________________oOo___________________________________________________

 

Nytårsarrangement i Esrum Ældre Klub d. 4 januar 2018

 

Dette arrangement samlede 67 medlemmer om smukt pyntede borde, og i spændt forventning til eftermiddagens underholdning.

Men inden da, bød Irene velkommen til alle, og især til Nelly og Frank Samuelsen, som traditionen tro skulle synge og spille. Irene fortalte at der ville blive serveret kaffe, ”øretæver” og småkager, og efter pausen portvin og kransekage, men inden man gik i gang med kaffen skulle der synges ”Vær Velkommen Herrens År” af Grundtvig, og Irene ønskede Godt Nytår til alle.

Nelly og Frank Samuelsen                                                           Smukt pyntede nytårsborde

Frank ønskede alle Godt Nytår, og fortalte hvordan det gik til da deres første barnebarn kom til verden 1. maj for 6 år siden, Det var en drøj omgang for..........ham.

Den første sang vi skulle synge hed ”Aktiv Pensionist”, som man kunne synge med på, idet teksten blev vist på overhead, med store bogstaver, den handlede om at samle flasker.

 


 

Herefter fik vi Flemming Bamse Jørgensens sang,På En Bænk I Kongens Have”, efterfulgt af Anne Dorthe Michelsens sang ” Venter På Far” Så fulgte ”Veras Vinterven” af Peter Vest.En smuk lille sang der hed ”Lad Syrenerne Gro”Alle sang med på ” Jeg Ved En Lærkerede”, og Lone Kellermanns ” Vandkunstens Lille Cafe”

Herefter var der pause, Irene fortalte at da Hans havde rundet det skarpe hjørne ( 90 år ) her i December måned, ville han, i den anledning, give portvinen, og vi kvitterede med en fødselsdags-sang, Irene havde bagt kransekagerne, og mens vi fortærede disse lækkerier fortalte hun vitser.

Efter pausen sang og spillede duoen Kim Larsens ” Moder Jord”, og Frank fik også lyst til at fortælle en lille vits.

Efter denne spillede de ” I Skovens Dybe Stille Ro”, ” Nu Sover Geden, Grisen Og Koen”, ”Nostalgi”, ” Henry Er Kun 11 År”, og til sidst Benny Andersen og Poul Dissings ” Gå Nu Nat, Og Gå Nu Lige Hjem”

Men inden vi gik hjem var der lodtrækning på medlemsnumrene. Og Irene fortalte at hun til Miniferien i år havde booket Agerskov Kro, hvilket udløste en stor klapsalve, dernæst orienterede hun om næste arrangement, som er Generalforsamlingen, hun sluttede af med at sige tak for i dag og bad forsamlingen synge ” Dejlig Er Jorden” af Ingemann, og til slut vores slagsang.

 

Referent: Betty Ellegaard