Forsiden

 

Esrum Ældre Klub
Velkommen til vores hjemmeside


Klubben for alle pensionister og efterlønsmodtagere.
Mødestedet er Tingbakkeskolen, her mødes vi ca. hver anden
Torsdag kl. 15 - 17,15.
Kun ved særlige arrangementer mødes vi på et andet tidspunkt
Det koster kr. 25,00 for at deltage i et arrangement incl. kaffe og kage.

                                           

Det var en stor glæde for klubben den 8. december, da vi fik overrakt denne store check.

Vi sender alle en stor tak til Carsten.

Ændringer til programmet

Den 26. oktober kommer Brian Lange og fortæller om sit liv i fremmedlegionen.

Vi skulle have haft besøg af "Topper", dette er rykket til den 9. november.

Denne dag skulle vi have haft bankospil, det bliver så rykket til den 23. nov.