Arrangementer

 

MØDE  I ESRUM  ÆLDRE  KLUB  DEN  9.  SEPTEMBER  2021

 

FOREDRAG VED PEER FAURSKOV

 

Hanne bød os velkommen, og hun bød også velkommen til Peer Faurskov, der skulle holde foredrag om Vietnams hårdføre folk og landets smukke natur.

 

Vi startede med at synge ”Dybt hælder året i sin gang”, og derefter blev foredragsholderen informeret om eftermiddagens forløb.

 

Før kaffen overrakte Inge Blok gavekort til Lone og Hanne for deres store indsats med salg af ting og sager i genbrugsteltene i Skærød og Højelt.

 

Så drak vi kaffen og spiste ølkage til. Snakken gik livligt, og kort tid efter startede foredraget da gardinerne var blevet trukket for.

 

Det var meget spændende billeder, der viste os landets natur, og den var meget anderledes end det, vi er vant til. Vi så mange billeder fra hovestaden Hanoi og andre billeder, der viste os, hvordan man boede ude på landet. Vi så også livet fra søsiden, da Peer Faurskov sejlede med et flot skib ude i den store bugt ved den nordlige del af det meget langstrakte land. Der var mange markeder, hvor man solgte den frugt, der blev dyrket ude på landet. Mange steder var der rismarker, da ris var en stor del af den daglige kost.

Befolkningen stiftede vi også bekendtskab med. Alle var meget gæstfrie, smilende og imødekommende.

Hanne takkede Peer for det udmærkede og fortællende foredrag, og nu blev der trukket gevinster på medlemsnumrene.

Vi sluttede med først at synge  ”Marken er mejet” og derefter klubbens slagsang.

Der var mødt 59 deltagere til eftermiddagens arrangement.

 

Grethe Steinmann

sekretær

STARTFEST   I  ESRUM  ÆLDRE  KLUB  -  26.  AUGUST  2021


Det blev en dag med fuldt hus - 73 deltagere.


Eftermiddagen startede med en sang - ”Dagen i dag er din min ven”.

Irene bød os velkommen, og hun var glad for det store fremmøde, og kom samtidig med dagens gode overraskelse, at der ikke skulle betales for kaffe, kage og buskørsel.


De 8 dødsfald der var sket siden sidste generalforsamling blev mindet med 2 minutters stilhed.


Nu blev der taget hul på generalforsamlingen.


Punkt 1 - valg af dirigent: John blev valgt som dirigent, og han modtog valget.


Punkt 2 - formandens beretning: Irene fortalte om årets begivenheder, og at Coronaen ødelagde 2020 samt første del af 2021, så møderne måtte aflyses.

Beretningen blev godkendt.


Punkt 3 - Inge Blok forelagde regnskabet for 2020. Regnskabet blev godkendt, og kontingentet kunne fortsætte med samme beløb. Dette blev også godkendt.


Punkt 4 - valg af bestyrelsen: Der var 3 fra bestyrelsen, der var på valg, Irene Olsen, Grethe Steinmann og Lone Petersen. Alle modtog genvalg. Det blev godkendt uden indsigelser.


Punkt 5 -  valg af suppleant: Anne Hansen blev genvalgt.


Punkt 6 - valg af bilagskontrollant: Else Dyrvig blev genvalgt.


Punkt 7 -  valg af suppleant  til bilagskontrollant: Anne Grethe Jensen blev genvalgt.


Punkt 8 - Behandling af forslag: Der forelå ingen forslag.


Punkt 9 - Eventuelt: Der var ingen bemærkninger.   


Dirigenten  takkede for god ro og orden.


Nu kunne spisningen begynde. Alle nød hyggen og samværet, så snakken gik livligt.

Irene læste nogle sjove vitser op for os.

Nu var der lodtrækning om gevinsterne - vin, blomster, chokolade, kaffe samt marmelade.

Nu blev der serveret kaffe med dejlig jordbærlagkage.

Lone fortalte om deres salg af ting på genbrugspladsen i Højelt ”De gode ting”, hvor hun og Hanne var super sælgere. I weekenden  skulle de til Skærød, og her ville de igen prøve at sælge ting til fordel for klubben. De håbede på et godt salg. I Højelt gav det kr. 11.000, 00 til klubben.

Snakken gik også godt over kaffen og den lækre kage. 

Irene sagde tak for den dejlige dag, og vi sang ”Jeg ved hvor der findes en have så  skøn”, og derefter ønskede hun os en god hjemtur og indbød til næste  arrangement, hvor Peter Faurskov vil holde foredrag om Vietnam.  Aftenen sluttede med vores slagsang.


Grethe Steinmann

sekretær

 

REFERAT  AF  MØDE  I  ESRUM  ÆLDRE  KLUB

 

DEN  22.  OKTOBER  2020.

 

Irene bød os alle velkommen med  et ”god middag”. Der var mødt 46 deltagere i alt.

Dagens foredrag var blev aflyst p.g.a. coronaen, og vi holdt nu et bankospil, hvor vi alle fik udleveret 3 gratis plader. Det blev et mindre spil end det sædvanlige.

 

Det var første gang, vi prøvede at indkalde til møde med besked om deltagelse i forvejen, og det fungerede.

 

Inden bankospillet startede kontrollerede Frede, at alle brikkerne lå rigtigt på pladen.

Anne-Lise bød nu velkommen til bankospillet, og hun læste numrene op.

Der var mange gode præmier til de heldige vindere.

 

Da klokken var 14,00 var spillet forbi, og der var mange glade modtagere af gevinsterne.

 

Nu blev der serveret kaffe og lækre gulerodsboller med smør, og derefter fik vi lagkager, der var lavet efter alle kunstens regler.

Snakken livligt, og der var ingen døde punkter.

 

Irene serverede nu nogle vitser, som fik os alle til at trække på smilebåndet.

 

Derefter var der lodtrækning på medlemsnumrene, og vi fik endnu en lille vits.

 

Irene sluttede med at takke for en dejlig dag, og meddelte, der ville komme en mail ud vedr. tilmelding til næste møde.

 

Grethe Steinmann

sekretær


 

Referat af møde i Esrum Ældre Klub

 

den 17. september 2020.

 

Det blev én dejlig og fornøjelig eftermiddag med et musikalsk-billedforedrag af Anne Grethe og Helge, der underholdt om ”en gåtur fra Nordkap til Give”.

 

Irene bød velkommen til de 52 deltagere i arrangementet, og en særlig velkomst til foredragsholderne. Irene nævnte samtidig, at vi glædede og til gensynet med det friske ægtepar.

 

Helge takkede fordi, de måtte komme igen.

Han fortalte om starten på deres tur, og vi nød den dejlige musik m. bl. a.Tørfisk, der spillede ”Fuglene letter mod vinden”.

 

Da klokken nærmede sig to, var der kaffepause. Her nød vi alle den dejlige squashkage, som Lone havde bagt. Vi fik også et glas Portvin, som Inge Pedersen gav som tak for den blomsterhilsen, hun fik overrakt efter sit lange virke som medhjælper i Ældre Klubben.

 

Da kaffepausen var forbi, fortsatte vi med at se de dejlige billeder fra Norgesturen.

 

Ved tretiden var foredraget til ende, og Helge stod til rådighed med besvarelse af spørgsmål vedr. turen.

Han fortalte bl.a. at han var 69 år da han travede den lange tur på 3500 km., og han havde tabt 13 kilo.

 

Det var også muligt at købe nogle rejsebeskrivelser i bogform, de havde medbragt.

 

Irene takkede også og der lød klapsalver.

 

Næste gang var der bankospil, og man skulle helst have lige penge med.

Slagsangen blev sunget som sidste indslag.

 

Gethe Steinmann

sekretær

 

 

v

STARTFEST  I  ESRUM  ÆLDRE  KLUB
DEN 3.  SEPTEMBER  2020.

 

Irene bød alle velkommen, og håbede vi ville få nogle hyggelige timer sammen.

Der var fint fremmøde - 69 deltagere. Det var nyt for os alle, at vi nu skulle mødes i Gillelejehallen,
men det var p.g.a. coronasituationen i landet. Nu skal der betales for leje at lokalerne, men klubben har penge i kassen.

Der var klapsalver til Irene.

Vi startede sæsonen som vi plejer med en hyggedag, og med vores medbragte mad.
Alle så ud til at have det rart, og vi mødtes i det dejligste solskinsvejr.
Irene havde medbragt en sang som vi sang ”Dagen i dag”, og det gik udmærket, selvom om der ikke var musikledsagelse.
Ved totiden var vi færdige med spisningen, og nu var det kaffetid, og hertil fik vi små, lækre vandbakkelser.

Nu holdt Irene en tale, hvor hun takkede Inge Pedersen for hendes store hjælp i Ældre Klubben i en lang årrække. Hun havde troligt passet ”jobbet” i køkkenet, og som påskønnelse for det, fik hun overrakt en stor fin sammenplantning. Inge blev glad og rørt, kunne vi alle fornemme.

Nu fortalte Anne-Lise Nielsen og Anne Hansen om et projekt, som Gribskov Kommune har søsat. Det hedder ”Fællesskabsstafetten” og løber af stabelen den 19. september.

Det er for at få et samarbejde i stand mellem kommunens mange forskellige foreninger. Man kan læse mere om selve arrangementet på ”nettet”.

Irene fortalte også nogle vitser, og det hører sig til.

Der var uddeling af 3 gevinster på vore medlemsnumre.

Irene fortalte, at hun var glad for, at der var kommet så mange, og hun fortalte om det næste møde om 14 dage, hvor vi igen får besøg af  Anne Grethe og Helge fra Give.  De vil underholde os med et billedforedrag ” en gåtur fra Nordkap til Give”.

Vi sluttede dagen med at synge vores slagsang, der handler om, at vi skal få smilet frem.

Grethe Steinmann

sekretær

 


 

Referat  fra  møde  i  Esrum  Ældre  Klub

den  5. marts  2020.

 

Irene startede med at byde velkommen til de 63 deltagere, der sad ved bordene. Der var en særlig velkomst til foredragsholderne ægteparret Anne Grethe og Helge Rude Kristensen fra Give.

Da Hanne Stenskilde lige havde haft fødselsdag gav hun Portvin til alle, og hun fik et TILLYKKE fra hele forsamlingen.

Ulla Johansen, der står får sommerturen til Agerskov Kro i juni, meddelte at der skulle betales for turen på mødet den 2. april.

Vi sang nu nr. 30 i den røde sangbog, ” Det er i dag et vejr” af  Ludvig Holstein.

 

Nu var det tid til film og foredrag, og det var noget der fængslede os alle. Det handlede om parrets rejse i 120 dage og 22.000 km. i den sydlige del af Afrika.

Anne Grethe fortalte meget levende om turen, og Helge stod for teknikken. Billederne var utrolig flotte, og var ledsaget af dejlig musik, der var fint afstemt til de skønne billeder. Vi så meget flotte landskaber, og mange billeder af de vilde dyr samt hvorledes de sorte levede og boede i deres små landsbyer.

Vi blev alle revet væk fra hverdagen og kom ind i en helt anden verden.

Tiden fløj afsted den eftermiddag.

 

Midt i foredraget var der en lille kaffepause, og da foredraget sluttede var der klapsalver og en stor tak fra Irene for alt det storslåede, vi havde oplevet.

 

Der var lodtrækning på medlemsnumrene, og 3 medlemmer kunne gå hjem med en spændende gevinst.

 

Tiden løb fra os, og vi nåede kun at slutte med vores slagsang.

 

Grethe Steinmann

referent.

 

 

FASTELAVNSFEST  I  ESRUM  ÆLDERE  KLUB
DEN  20. FEBRUAR  2020.

Der var stort fremmøde, da der var mødt 80 medlemmer op på dagen.
Lokalet var fyldt helt op, og der skulle dækkes op til flere end til de sædvanlige.
Der var mange der havde gjort noget ekstra ud af påklædningen.

Irene bød velkommen til alle og håbede vi fik en hyggelig eftermiddag.
Vi begyndte med at synge nr. 31 ”Nu lakker det ad tiden småt”.

Derefter fik vi kaffe og te med dejlige fastelavnsboller og småkager, og snakken gik livligt.

Irene delte  en sang ud ”Dagen i dag er din min ven”, og Anne Grete sang for.

Så havde Irene igen nogle festlige vitser i ”ærmet, og smilet kom frem.

Senere fik vi pølser med brød samt en gratis øl eller vand.

Herefter var der lodtrækning, og det var flotte fastelavnsris, som Hanne havde pyntet.

Irene sluttede med en tak for i dag, og vi sang nr. 231 ”Gyldenlakken”.

Derefter sang vi vores slagsang.

Grethe Steinmann referent

 

REFERAT  AF  MØDE  I  ESRUM  ÆLDRE  KLUB

DEN  6.  FEBRUAR  2020

 

Irene indledte mødet med at fortælle, at Betty døde den 4. februar, og vi mindedes Betty med et minuts stilhed.

Herefter bød Irene velkommen til BANKO – eftermiddag, og vi sang nr. 28 ”Hvad var det dog der skete” .

Derefter drak vi kaffe med pålægsmadder og småkager.

Så gik vi over til spillet. Hanne og Anne styrede opråb m.v. Frede konstaterede at alle brikkerne lå korrekt på pladen.

Efter 4 spil var der pause, hvor man kunne købe øl og vand.

Efter endnu 4 spil var der lodtrækning på bankonumrene.

Der var mange medlemmer, der kom hjem med fine gevinster.

Irene serverede også et par festlige vitser.

Til slut sang vi nr. 16 ”Fred hviler over land og by” samt vores slutsang.

Irene minde om, at det var hyggeligt, hvis man kom udklædt til næste møde den 20/2, da det var fastelavn.

 

Der var 65 deltagere til dagens bankospil.

 

Grethe Steinmann referent
 

Referat af generalforsamling i Esrum Ældre Klub

den 23. januar 2020

 

Irene bød velkommen til de 72 fremmødte medlemmer.

Særligt velkommen til de to repræsentanter fra Ældrerådet, Kirsten B. Ambus og Nana Westergård- Nielsen, som vil fortælle om Ældrerådets arbejde.

Vi begyndte med at sige tillykke til Ragnhild og Hans, som for nylig har fejret krondiamantbryllup. Ragnhild og Hans gav et glas portvin til lejligheden.

Derefter sang vi "Det haver så nyligen regnet", og så var der kaffe/te med wienerbrødskringle.

Formanden bad om 2 minutters stilhed for at mindes 4 medlemmer, som var afgået ved døden i det forløbne år.

Irene spurgte herefter om der var emner til dirigent. Det var der ikke, og bestyrelsen foreslog Leif Ellegaard.

Punkt 1,  Leif Ellegaard modtog valget, gennemgik dagsordenen og gav ordet til formanden.

 

Punkt 2,  Irene fremlagde beretningen for året, der var gået. Så gik det år, og det har været et godt år. Der er kommet flere nye medlemmer i 2019, men der har desværre også været nogle, der holder op i foreningen af den ene eller den anden grund.

Irene orienterede om arrangementer i 2019:

 

Året startede med den traditionsrige nytårskur, hvor Nellie og Frank Samuelsen underholdt med musik og sang.

Først i februar var der bankospil. Fastelavnsarrangement. Græsted Rotary Klub havde inviteret til syngepigeshow i Blistrup. Vildmarksshow v. Søren Ervig. Først i april var der igen bankospil. Allan Vendeldorf holdt foredrag om Fuglehans fra Helsinge og sin bedstefars hus.

Modeopvisning af hhv. Ilse Lykke og Tøjeksperten fra Helsinge. Afslutning af forårssæsonen med et arrangement på Tingbakken. Løvspringstur med middag på Lynge Kro og kanalrundfart i København. Startfest på Tingbakken efter sommeren.

Bedemand Dennis Tobiasen fortalte om "Det at være bedemand" og om hans ophold blandt børn i en flygtningelejr i Bethlehem by på Vestbredden. Løvfaldstur rundt i Nordsjælland og kaffebord på Ølsted Kro. Kim Greiner underholdt med et foredrag om Christianshavns kroge.

Den 7. november var der bankospil. Anne Morgenthaler Echwald fortalte om sit ophold i Nordkorea i halvfjerdserne. Julehygge, hvor vi begyndte med eftermiddagsgudstjeneste og luciaoptog (Esbønderup børnehave) i Esbønderup kirke og derefter julehygge på Tingbakken.

Juleafslutning på Gerlev Kro.

I bestyrelsen siger vi tak for et godt fremmøde og håber på et lige så godt år i 2020.

Bestyrelsen vil gøre sit til, at Ældreklubben fortsat vil være et sted, som medlemmerne glæder sig til at komme til.

Irenes beretning blev enstemmigt vedtaget med akklamation.

Punkt 3,  Kassereren gennemgik regnskabet. Hertil var der ingen kommentarer, og regnskabet blev godkendt med akklamation. Kontingentet forblev uændret.

 

Punkt 4, Bestyrelsesmedlem Hanne Stenskilde blev enstemmigt valgt for en ny 2-årig periode, og bestyrelsesmedlem Inge Blok blev ligeledes enstemmigt valgt for en ny 2-årig periode.

 

Punkt 4a,  Betty Ellegaard har på grund af sygdom set sig nødsaget til at udtræde af bestyrelsen, og Lone Petersen, som hidtil har været supleant, har været villig til at træde ind i bestyrelsen. Ændringerne blev godkendt.

 

Punkt 5,  Anne-Lise Nielsen er villig til at indtræde som supleant og blev enstemmigt valgt hertil.

Den nye bestyrelse ser således ud:

Irene Olsen                         Formand

Hanne Stenskilde                Næstformand

Inge Blok                            Kasserer                             

Grethe Steinmann               Referent

Lone Petersen                     Medlem        

 Anne Hansen                     Suppleant

 Anne-Lise Nielsen             Suppleant

 

Punkt 6,  Bilagskontrollant Lilly Hansen blev genvalgt for en ny 2-årig periode.

 

Punkt 7,  Som stedfortræder til bilagskontrollant blev genvalgt Anne-Grete Jensen

 

Punkt 8,  Intet.

 

Punkt 9,  Eventuelt.

Irene udtalte en stor tak til Betty for hendes tid i Ældreklubben. Betty blev valgt ind i bestyrelsen i 2013 og samme forår også valgt til referent af klubbens sammenkomster. Tak til Betty for hendes store indsats og for hendes arrangement af udflugten til Lynge Kro og Kanalrundfarten sidste sommer - En dejlig tur. Irene ønskede Betty god vind fremover, og Betty fik overrakt en buket blomster.

Også stor tak til Leif Ellegaard for hans hjælp og indsats for klubben.

Betty fik ordet og forklarede sin situation som terminalpatient. Betty udtrykte stor tak for at være med i Ældreklubben og sagde tak til alle klubbens medlemmer.

Hanne Stenskilde fik herefter ordet og udtrykte en stor tak til Irene for at have været formand for Ældreklubben i 10 år. Vi er glade for Irenes store arbejde for klubben, og som tak overrakte Hanne en flot buket blomster til Irene.

Undervejs gav Irene et par vitser og der blev holdt en pause, hvor Ældreklubben gav gratis øl og vand til alle.

Inden afslutningen blev der trukket lod på medlemsnumrene om 3 sæt led-lys.

Irene takkede for god ro og orden, og man sluttede med at synge "Jeg elsker den gamle den vaklende rønne" og vores slagsang.

Orientering om Ældrerådets arbejde.

Kirsten B. Ambus og Nana Westergård-Nielsen, der er medlemmer af Ældrerådet i Gribskov kommune, er kommet for at fortælle om Ældrerådets arbejde.

Kirsten B. Ambus begyndte med at sige tak fordi de måtte komme og gøre opmærksom på rådets arbejde.

Ældrerådet skal høres i alle forhold, der har med ældre at gøre, og kan desuden af egen drift tage generelle emner op om ældres forhold.

Ældrerådet i Gribskov har f.eks. afgivet udtalelse om demens.

Rådet varetager opgaver på alle områder/emner, som man kommer i berøring med, når man som ældre får brug for hjælp og pleje. Der bliver sagt mange kønne ord, men måske mangler der lidt handling.

Ældrerådet har rimelig god kontakt til Gribskov kommunes udvalg for Ældre.

Plejecenter Toftebo i Esbønderup nedlægges i løbet af indeværende år. En del af aflastningspladserne er foreslået flyttet til Helsingegården.

Nana Westergård-Nielsen fik ordet. Ældrerådet er en slags vagthunde overfor Byrådet. Nana har særligt interesseret sig for boliger og bofællesskaber (seniorboliger).

Det blev præciseret, at det er vigtigt med kvalificeret pleje i den sidste tid.

Nana vil gerne arbejde med OK-fonden om nye tiltag.

Kirsten og Nana efterlyste kommentarer/ønsker fra forsamlingen:

Det blev fremført, at der mangler boliger i både Esrum og Esbønderup, meget gerne lejeboliger.

Rengøring hver 14. dag - og fremover hver 3. uge - er alt for lidt for f.eks. terminalpatienter.

Gribskov kommunes ældrepleje er langt under, hvad man kan ønske sig.

Kirsten B. Ambus nævnte, at man fra kommunen får det svar, at hvis borgerne har brug for det, så vil de blive visiteret til det.

Der bør særligt være blik på demenspleje og aflastningsmuligheder.

Hvorfor lukkes Toftebo? Bygningerne er utidssvarende og kræver vedligeholdelse. En borger udtalte, at man burde vente med lukning af Toftebo til der var fremkommet nogle flere og bedre aflastningspladser.

Med hensyn til Toftebo var der forskellige udsagn:

Nogle havde kendskab til borgere, der har været godt tilfredse med aflastningen og træningsmulighederne på Toftebo,

nogle kender til borgere, der har været utilfredse med opholdet på Toftebo, og

nogle borgere har været alt for lang tid på Toftebo inden, der er blevet en ledig plejehjemsplads.

Det blev nævnt, at man bør se på mulighederne for indretning af de nye Sundhedshuse. 

 

Grethe Steinmann

Referent

 

REFERAT  AF  MØDE  I  ESRUM  ÆLDRE  KLUB
TORSDAG  DEN  9.  JANUAR   2020.

Irene bød velkommen til de 79 deltagere, og hun ønskede først et godt nytår til alle, og en særlig velkomst til Nellie og Frank Samuelsen fra Blistrup. De ville underholde med sang og musik, og det var nu blevet en hyggelig tradition gennem flere år.
Irene fortalte derefter, at Ulla Johansen og Preben Jørgensen har arrangeret en tur til det sønderjyske inkl. ophold på Agerskov Kro den 17/6 til 20/6 2020. Prisen bliver 3,000,00 kr. pr. person på dobbeltværelse, og tillæg 600,00 kr. for enkeltværelse. Der er 30 pladser endnu i bussen.
Vi sang nr. 79 ”Vær velkommen Herrens år”, og derefter blev der serveret kaffe med hjemmebagte boller.

Nu underholdt ægteparret Samuelsen med mange hyggelige numre:

”De gør det allesammen bedre end mig”
”Doktor Hansen”
”Næstehærlighed” - Pastoren er på vejen hjem
”Ung pige med specielle evner”  Lille Karen
”Dengang far han var dreng” - Troels Trier
”Kærligheden og sømanden”
”Kærligheden og slagteren”
”Kærligheden og bageren”
”Kærligheden og Erna (kok)”
Kærligheden og en konto der var ribbet”
”Livets store spørgsmål” - tager de dankort i himlen osv.”
”Sejt at være ungkarl”.

Irene gav os et par vitser.

Så var der pause med portvin og hjemmebagt kransekage.

Nellie gav en vits, og fortsatte med sang og musik:

”Enkefru Beate”
”En lille pige i flade sko” - i en opdateret udgave
”Lord Snobby”
”Hver gang det bliver november - julegaverne”
”Ud at køre – langturschauffør med hans Scania Vabis – Hans Christian”
”Det kan være et problem at have penge”
”Sangen om de 18 svaner” - alle sang med på sangen af Cornelis Vreeswijk og ABBA.
Nellie og Frank sluttede med ”Oda, Elvira og Nero” - Vandkunstens lille café.

Der var nu lodtrækning på medlemsnumrene.

Irene sagde tak for i dag, og vi sluttede med at synge nr. 67, ”Dejlig er jorden”.

Til sidst vores slagsang.

Grethe Steinmann

 


Udskriv