Arrangementer

Referat af arrangement i Esrum Ældre Klub d. 21 februar 2019

 

Irene bød velkommen, og fortalte de 65 forsamlede medlemmer hvad eftermiddagen bød på, først kaffe og lækre fastelavnsboller med flødeskum, som Inge B. og Betty havde bagt og fyldt, og herefter småkager.

Irene fortalte også om Rotarys arrangement næste gang, d.7 marts og at de der ikke tilmeldte sig sidst kunne gøre det i dag.

Herefter sang vi ” Nu Lakker Det Ad Tiden Småt” af Chr. Winter.

Sidste gang slog Irene et slag for at man klædte sig ud, eller bare tog en hat på, denne opfordring var der mange der tog op.

 

Efter kaffen og fastelavnsbollerne var der tid til at sludre med hinanden på kryds og tværs, og efter en tid fik forsamlingen besked på at forsyne sig med en gratis øl, eller vand hos Bent Ole, og da alle havde sat sig igen blev pølser med brød, sennep og ketchup budt rundt og alle gik mætte og glade hjem.

Men inden da, var der vitser , og bagefter trak vi lod på medlemsnumrene om 

fine fastelavnsris som Hanne havde lavet.

Vi sluttede med sangen ” Gyldenlakken” af Severin ,og til allersidst slagsangen, og så var bussen klar i gården.

 

Sekretær

Betty Ellegaard

_______________________________________________oOo______________________________________________

Referat af arrangement i Esrum Ældre Klub d. 7 februar 19

 

Dette arrangement var årets første bankospil, der var mødt 70 personer op, som Irene bød velkommen.

Irene orienterede om arrangement hos Rotary i Blistrup, d. 7. marts, hvortil der ville gå tilmeldingslister rundt i pausen.

Her har Inge gang i salget inden man skal ind og finde sine plader og pladser.

Da dette var overstået og alle var på plads sang vi ”Tørresnoren” af Sigfred Pedersen, og så var der kaffe, med de obligatoriske franskbrødsmadder med pålæg, som traditionen tro bliver serveret til bankospillene, samt en lille småkage.

Kl. 15.20 gik bankospillet i gang, og gevinsterne blev fordelt, der var Bogø Chokolade på én række, 3 små vinflasker på to rækker, og en flaske snaps på pladen fuld, og til alle sidegevinster var der blomsterfrø, som mindede modtagerne om, at foråret er på vej.

Efter fire spil var der tid til en lille pause, hvor man kunne købe drikkevarer hos Bent Ole, og hvor Irene fortalte vitser.

 

Efter fire nye spil var klokken 17.00, og spillet var slut, dog var der lige lodtrækningen på kontrol-numrene, og så skulle vi synge ” Natten Breder Sine Vinger” af Adolf Recke, og til sidst vores slagsang, hvorefter Irene mindede om, at næste gang var det fastelavn, og opfordrede til at alle klæde sig ud, evt bare med en lille hat, og derefter sagde hun tak for i dag, og bussen holdt for døren.

 

Sekretær

Betty Ellegaard

___________________________________________oOo__________________________________________________

 

Referat af generalforsamling i Esrum Ældre Klub

Januar 2019

 

Irene bød velkommen til de 68 fremmødte medlemmer, og fortalte at Kim Eriksen som er organist ved Esbønderup og Villingerød kirker, ville fortælle om et sangkor i Esbønderup, herefter ville der være kaffe og kringle,hjembragt fra Kvickly af Hanne så, generalforsamlingen og efter denne fremvisning af billeder fra vores miniferie til Agerskov kro.

Kim Eriksen                                                                                  Formand Irene Olsen

Kim Eriksen fortalte, at han ville starte et sangkor i Esbønderup menighedshus Sct. Laurentius-huset,hvor han ville spille, og deltagerne skulle syngeog vælge sange fra højskolesangbogen, første gang d. 6.februar kl. 14,30, der ville blive serveret en kop kaffe, og måske et stykke kage.

Korsangen ville fremover finde sted en gang om måneden, han håbede at der var nogle blandt for-samlingen som havde lyst til at deltage i dette arrangement.

Herefter spillede han til sangen ” Den Danske Sang Er En Ung Blond Pige”af Kai Hoffmann.Hvorefter vi tog afsked med Kim, og generalforsamlingen kunne starte.

Formanden bad om et minuts stilhed for at mindes 3 medlemmer som var afgået ved døden i det forløbne år. Irene spurgte herefter om der var emner til dirigent, det var der ikke, hvorfor bestyrelsen foreslog Leif Ellegaard.

Punkt 1. Leif Ellegaard modtog valget, gennemgik dagsordenen og gav ordet til formanden.

Punkt 2. Irene fremlagde beretningen for året der var gået.

Ja så gik det år, jeg synes at det har været et godt år.

Vi har fået en del nye medlemmer i 2018, det er rigtig dejligt, men der er desværre også nogle der holder op i foreningen af den ene eller den anden grund.

Vi havde vores sædvanlige nytårskur med Nellie og Frank Samuelsen, som underholdt os med musik og viser.

Så havde vi H.C.Jepsen som underholdt os med musikquis.

Leif Stubkjær med lysbilledforedrag ” Sydhavs-oddyssé”

Græsted Rotary opførte deres teaterstykke i Blistrup medborgerhus ” Far på færde”

Magna Haakanson berettede om tiden som ”trisse (kondruktrise) samt senere som chauffør hos Kbh.sporveje og HT.

Vores løvspringstur gik til Christiansborg ( folketinget ) vi var inviteret af Christine Antorinni, som viste os rundt i folketinget.Det var en streng tur for dem som ikke var så godt gående. Der var bl.a. store sikkerhedsforanstaltninger inden vi overhovedet kom indenfor.

Inden vi kørte til Christiansborg var vi på Lynge kro og fik en dejlig middag.

Så har Rasmus Rhode underholdt os med foredraget ” Slæderejse med Sirius”

Leif Stubkjær med ” Pingvinelskerens Paradis-Falklandsøerne.

Kim Greiner med ” Det smilende Vietnam”

Den 16 oktober fyldte foreningen 50 år, det holdt vi i Gillelejehallen, med stort fremmøde,118 personer, vi i bestyrelsen syntes at det var en fed fest. Så dagen blev fejret på behørig vis.

Så har vi haft afslutning, bankospil, startfest, og julehygge med besøg i Esbønderup kirke og Luciaoptog.

Husk at dem der er interesserede i IT, kan gå ind på vores hjemmeside under Esrum Ældre Klub, og se de fine referater med billeder fra vores arrangementer, som Betty som sekretær står for.

Hvis der er nogen som har forslag til foredrag eller andet, som man synes er spændende, må i endelig komme til bestyrelsen.

Vi i bestyrelsen, siger tak for et godt fremmøde igennem hele året, og håber på et lige så godt år i 2019. bestyrelsen vil gøre sit til at Esrum Ældre Klub fortsat vil være en klub som medlemmerne glæder sig til at komme til.

Irenes beretning blev enstemmig vedtaget, med akklamation.

Punkt 3. Kassereren gennemgik regnskabet, hertil var der ingen kommentarer, og regnskabetblev godkendt med akklamation.

Kontingent uændret.

Punkt 4. Valg: Formand Irene blev enstemmig valgt for en 2 årig periode, suppleant Grethe Steinmann var tidligere trådt ind i bestyrelsen i stedet for Grethe Olsen, som var trådt ud p.g.a. Sygdom, modtog genvalg

Punkt 5. Der skulle vælges 2 suppleanter for Grethe Steinmann og Sussi Rasmussen, det blev Anne Hansen og Lone Petersen.

Den nye bestyrelse ser således ud.

Formand Irene Olsen

Næstformand Hanne Stenskilde

Kasserer Inge Blok

Sekretær Betty Ellegaard

Medlem Grethe Steinmann

Suppleant Anne Hansen

Suppleant Lone Petersen

Punkt 6 Bilagskontrollant Jens Jakob Hindhede modtog ikke genvalg, i stedet blev Else

Dyrvig valgt.

Punkt 7 Som suppleant til bilagskontrollant, blev valgt Anne Grethe Jensen, i stedet for Else

Dyrvig.

Punkt 8 Intet

Punkt 9 Der blev delt gaver ud til de afgående medlemmer, samt en stor tak for arbejdet

Så var der pause, hvor bestyrelsen var vært ved en gratis øl eller vand, og Irene var klar med et par fornøjelige vitser.

Efter dette var der billed kavalkade fra vores miniferie, fremvist af Niels Steinmann og kommen-teret af Grethe Steinmann, en kavalkade der vagte jubel ind imellem.

Grethe Steinmanns sang om turen blev også sunget, og så var der lodtrækning på medlemsnumrene

Der Er Lys I Lygten Lillemor” af Axel Andreasen, og vores slagsang sluttede generalforsamlingen af, og da klokken ikke var 17.15 endnu, var der også tid til en lille sludder.

Betty Ellegaard

Sekretær

______________________________________________oOo_______________________________________________

Referat af arrangement i Esrum Ældre Klub d. 10 jan. 2019

Denne dag afholdt klubben sin traditionsrige nytårskur, Irene startede med at byde alle velkommen, og en speciel velkomst til Frank Samuelsen, som skulle spille og synge for os for femte år i træk, og hans hustru Nellie, som var med for andet år i træk.

Men inden de skulle optræde, sang vi ” Vær Velkommen Herrens År” af Gruntvig. Herefter var der kaffe med minimuffins og Pomfritterolles, og da dette var sunket, og klokken var blevet 15.30 var det Frank og Nellies tur til at underholde.

Frank lagde ud med en sang om Lille Ali med parabolen, frit efter Den lille Ole med paraplyen.

Så kom vi til mandelgaven, Frank var godt sur over at han aldrig havde fået sådan én, og det havde han lavet en sang om, en sang med temmelig mange bitre kommentarer, sjov var den, og den udløste også en ordentlig klapsalve.

Nu var det blevet tid til en fællessang, vi mindedes Raquel Rastenni med sangen Hele ugen alene.

Den næste sang var Shuppernes Krig og Fred, her kom Frank med en slet skjult hentydning til Britta, som stak af med kassen i Satspuljen, og sådan noget ender jo som regel helt galt, så fra tropesol og hvidt strandsand til værelse med stivede gardiner

Efter dette kom så Benny Holst og Poul Dissings Sov min lille hundemand, Gæstebuds blues og Que sera sera, sidstnævnte som fællessang, og derefter Halfdan Rasmussens Noget om billigrejser, og til sidst inden pausen Kim Larsens Stille i Verden, fra 1996.

I pausen blev der disket op med kransekage, små fyldte chokolader og portvin til de 72 fremmødte medlemmer, så vi kunne ønske hinanden godt nytår.

Snakken gik lystigt indtil Frank og Nellie igen tog fat på underholdningen, med Velkommen i den grønne lund af Erik Grib, og så en hjemmelavet sang om at Min computer forstår mig ikke, derefter Benny Andersens Vennesangen, Shu Bi Duas hvalen Valborg,

Og Traditionen tro sluttede musikduoen af med Me and my vife ( Godnight Irene ), og så var der lodtrækning på medlemsnumrene inden vi sluttede af med ” Dejlig Er Jorden ” af Ingemann.

Og straks efter vores slagsang holdt bussen for døren, med Jane ved roret.

 

Sekretær

Betty Ellegaard

________________________________________________________________________________________________

 


Udskriv