Arrangementerne 2014

 

Esrum Ældre Klub, ønsker alle medlemmer, venner

forretningsforbindelser,og sponsorer 

En rigtig glædelig jul, og et godt nytår, med mange

gode og festlige arrangementer i 2015

 

Referat af Julearrangement i Esrum Ældre Klub

torsdag d. 11 – 12 – 2014

 

Bestyrelsen startede kl. 14.00 med at stille borde og stole frem, pynte borde, stille præmier op til lodtrækninger på indgangsnumrene.

Kl. 15,30 var der afgang til Esbønderum kirke, til en lidt alternativ gudstjeneste,som startede med at alt kunstig lys blev slukket, og så kom kirkens børnekor ind fra våbenhuset med Scanta Luciabruden i spidsen med 5 lys i sin krone, og efter hende en lang række terner med lys i hænder-ne,syngende om Scanta Lucia.

Herefter sang koret forskellige sange om advent.

Efter denne smukke oplevelse tog vores præst, Else, over og læste op for os, og der blev spillet og sunget salmer, og hvad der hører sig til under en gudstjeneste.


Kl. 17,00 kørte alle tilbage til skolen, hvor bordene var pyntet med røde lys og servetter, gran og kogler, og hvor spilledamen havde sat sig til rette og spillede dejlig dæmpet julemusik, alt imens de 72 tilmeldte medlemmer fik betalt indgangsbilletten, og fandt deres pladser.

I Køkkenet huserede Ulla fra Gillelejehallen, og hendes hjælper, og ud derfra strømmede en salig duft af flæskesteg og hvad dertil hører.

Julehygge i dæmpet belysning

Efter stegen, brune og hvide kartofler, surt og rigtig lækker sovs, blev der trukket lod på indgangsnumrene, der var utrolig mange gevinster i år, fodklinikkerne både i Esrum og i Esbønderum havde sponseret fodplejemidler og gavekort, Rema 1000 i Esbønderup havde sponceret 8 pakker klementiner, Jytte og Jens Jakob kom med 12 store poser æbler, Grethe Steinmann havde været i køkkenet og fremstillet 8 glas marmelade, klubben havde købt vin og chokolade, og sidst, men absolut ikke mindst havde vores dygtige formand Irene fremtryllet de flotteste juledekorationer som blev udtrukket til sidst, der var mange gladevindere i første runde af lodtrækningen, men inden vi gik videre til anden runde, var der lige det med ris á lá manden, der var 2 mandler til hvert bord, så det var lidt spændende hvem der løb af med de flotte mandelgaver, en fin æske Bogø chokolade til hver i findeløn. Til ris á lá manden blev der serveret portvin.

Efter maden var der kaffe, med Bettys hjemmekogte klejner,brune kager og pebernødder, og så gik snakken, indimellem der blev sunget julesange og et par enkelte salmer, og hurtigt nærmede klokken sig 21,00 og bussen var parat til at køre trætte julegæster hjem, men forinden bad Doris fra Dronningmølle om ordet, hvor hun takkede bestyrelsen for det store arbejde man ligger i Esrum Ældreklub, til glæde for de mange medlemmer.

En dejlig eftermiddag/aften var slut, og alle gik glade, og trætte hjem.

 

Referent

Betty Ellegaard

 

______________________________oOo_____________________________

 

 

Referat af Luciaarrangementet i Esrum Ældre Klub

torsdag den 4 december 2014

 

Nu nærmer julen sig, og traditionen tro, kommer børnene fra Esbønderup børne-have på besøg og synger om Santa Lucia.

Men inden da bød Irene velkommen til de 66 fremmødte medlemmer, og minder om, at det er sidste chance for at tilmelde sig juleafslutningen d. 11 dec.herefter bliver det elektriske lys dæmpet, så de mange levende lys giver en skøn julestemning på de granpyntede borde.

                                                                                                            

Herefter gik døren op og 14 dejlige terner i hvide kjortler og lys i hænderne, kom ind med Luciabruden i spidsen, syngende Luciasangen, så man fik ”gåsehud” på armene.

                                              

Sankta Lucia eller Den hellige  Lucia var en kristen jomfru der  døde som  martyr. Hun er skyts helgeninde for byen Syrakus på  Sicilien, Italien. I denne by skal  hun have lidt martyrdøden under   Diocletians kristenforfølgelser.                                                     

 Efter et par gange rundt om bordene, stillede børnene op og sang ”På Loftet Sidder Nissen Med Sin Julegrød” og ” En Lille Nissemand”.

Herefter var det tid til Æbleskiver med syltetøj og Gløgg, og så gik snakken lystigt mens både gløgg og æbleskiver, kaffe og småkager blev sat til livs.

Amerikansk lotteri gik som varmt brød, og fine gevinster blev udleveret til de glade vindere.                                                        

Irene foreslog en sang, så vi sang ”Sikken Voldsom Trængsel Og Alarm” af P.Faber, og så blev ordet givet frit til ønsker om flere sange, den næste blev ”Dejlig Er Jorden” af B.S.Ingemann, herefter ”Den Yndigste Rose Er Funden” af H.A. Brorson,På Loftet Sidder Nissen Med Sin Julegrød” af Margrethe Munthe, og til sidst ” Kimer I Klokker” også af Grundtvig.

Irene fortalte vitser, og inden det hele  var forbi sang vi vores slutsang, og så var Preben klar med bussen                              

Sekretær: Betty Ellegaard                                                     

_______________________________________oOo________________________________

                                      

                                                     

” Referat af arrangement i Esrum Ældre Klub d. 20

November 2014

 

Til dette arrangement var der mødt 65 medlemmer op , som Irene bød velkommen, Og en særlig velkomst til vores foredragsholder Kenn Alsdorff fra Græsted som ville fortælle om sin tid i politiet, specielt som landbetjent i Græsted.

Irene orienterede om juleafslutningen d. 11 december, som starter med kirkegang kl. 16.00 med efterfølgende julemiddag i klubben, med levende musik, og som forventes sluttet kl 21.00, lister til tilmelding kommer rundt i pausen. Næste gang, hvor får vi besøg af Græsted børnehave som synger Luciasang m.m. og hvor vi skal have æbleskiver og gløgg.

Vi sang ”Hvor Smiler Fager Den Danske Kyst” af Johs. V. Jensen, og så var der kaffe med Inge Bloks dejlige chokoladekage, og en lille småkage.

 


Kenn Alsdorff takkede vor indbydelsen og velkomsten,og startede med at fortælle forsamlingen at POLITI,eller som det oprindelig hed politie og betyder : god skik.

I starten var det ikke rigtig politibetjente, men soldater der opretholdt lov og orden, først senere fik man skilt og lakeret rem med spænde.

Kenn startede i politiet i København, gjorde tjeneste bl.a. i i Gentofte, herefter i Hillerød, og senere som landbetjent i i Græsted, og var i politiet i alt 38 år

Omkring år 1900 havde man uniform, som så ud som herunder

 

I gamle dage havde en landbetjent ingen bil, men foretog patrulje til fods.          Kenn fortalte om Birkedommeren i Helsinge, og om Søren Sørensen, som skulle fragte en tønde øl til klostret i Esrum, som endte med en død mand i bunden af vognen.Han fortalte om SofaViggo, og om oprettelsen af en stilling som fast land-

betjent i 1930 hvor landbetjentens hustru passede telefonen, i eget hjem g betjenten ingen uniform fik, men kun en kasket ..

I 1930 var det H.C.Pedersen som boede Stationsvej 12 i Græsted, og havde sin arrest i garagen.

I 1988 kom Kenn med familie til Græsted. Han fortalte om sin første anholdelse som foregik på en adresse i Dronningmølle, en arrestant som ikke var mødt i 

fogedretten, og da han kommer til stedet, bliver han mødt af en ret stor mand, som var i gang med at spise, mandens hustru inviterer Kenn på en gang suppe, og først herefter går turen tilHillerød, med den anholdte.

I 1961 var der et dødsfald på Tulstrupvej i Græsted, naboerne var blevet bekymrede fordi der havde brændt lys i huset hele natten, og tilkaldte derfor politiet, som fandt den 74 årige Marie Jeppesen, også kaldet Jet Marie, død og liggende i entreen. En niece kom til, og forklarede at der manglede en pengekasse med 10.000,00 kr. i. herefter blev dødsfaldet betraktet som et rovmord idet man ved opduktionen, på den døde fandt mærker og rifter, som indikerede at hun var blevet kvalt.

Så kom rejseholdet på sagen, cevilforsvaret endevendte alt i huset i forsøg på at finde pengekassen, men forgæves, og efter en stor indsats med opklaring måtte man desværre opgive og erklære sagen for uopklaret.

 

Razzia i Græsted

Efter historien om Jet Marie var der pause, hvor listerne til juleafslutningen gik rundt,og Irene fortalte vitser

Herefter fortalte Kenn om sit virke i Græsted, Han og hans familie fandt et hus, hvor der også var plads til kontor. Han kunne nogen-lunde selv bestemme sin arbejdstid, som jo bestod af både kontorarbejde: pas,vægtafgift, våbentilladelser, forespørgsler i told og skat motorregister, folkeregister og meget andet, foruden arbejdet på gaden og i forbindelse med indkomne anmeldelser, samt Præventiv

arbejde på skolerne i området.

Hans første bil var en grøn Renault, den næste en Skoda, som skulle monteres med politiradio og blå blink, det fik én og anden til at trække på smilebåndet, herefter fik han en Kadet og til sidst en Golf, som var den bedste, efter Kenns mening.

Kenn har været ude for en del, spritbilister, slagsmål, indbrud, røveri og meget mere. Ulovlige knallerter, som ejeren blev bedt om at afmontere det ulovlige, og herefter følge med på ”stationen” hvor det fik én med hammeren, og så var den sag ude af verden.

Det var et rigtig godt foredrag hvor der både var alvor og humor og gode grin, og som tak modtog Kenn 2 flasker rigtig gode flasker rødvin som han og hustruen kan nyde sammen.

Efter dette var der lodtrækning på medlemsnumrene. Hvorefter vi sang ” I Skovens Dybe Stille Ro” af Frits Andersen plus vores slagsang

 

Referent Betty Ellegaard

 

____________________________________oOo___________________________

 

 

Referat af bankospillet i Esrum Ældre Klub

                     torsdag d. 6 november 2014                                                                                                                                                                                                   

  var der igen et arrangement i Esrum Ældreklub, denne gang bankospil. der var mødt 56 medlemmer op, som straks gik i gang med at købe bankoplader.

Da alle var forsynet med plader bød Irene velkommen, og orienterede om Gribskov ældreråds hæfte, som alle kunne forsyne sig med hvis det havde interesse.         Der var også tilbud om en tur til Lübeck med Gribskov Turisttrafik,lørdag d. 29 november (vores sædvanlige bus, med vore to rare chauffører Lars og Preben ) tilmelding direkte til Gribskov Turisttrafik.

 

Efter dettte sang vi ” Dybt Hælder Året I Sin Gang af C.J.BoyeHerefter var der kaffe med ”madder” som Betty, Grethe S og Inge P. havde smurt ude i køkkenet, mens Inge B. solgte bankoplader,Irene lavede kaffe, og resten af bestyrelsen og hjælperne stillede borde og stole frem, og dækkede bord, efter madderne var der et stykke mazarin-kage, og da det var fortæret tog Betty og Irene plads ved bankonumrene.

 

Inden spillet gik i gang, var der kontrolleret at alle 90 numre var til stede, posen blev grundig rystet, og så var alle klar til at spille.

 


 

På én række vandt man en flaske hvidvin, på to rækker vandt man en flot æske chokolade, og på pladen fuld var der en flaske brændevin til den heldige vinder.

Der blev spillet i godt en times tid, hvorefter vi holdt 10 minutters pause, og så var vi klar til en omgang mere med mange glade vindere.

Et meget populært bankospil må man sige..

I pausen fik vi rørt vores lattermuskler idet Irene fortalte vitser, til stor moro for alle.

Til slut sang vi ” Dit Sind Flyver Altid Så Vide Omkring” Eller som den også hedder ”De Nære Ting” af Aase Gjødsbøl Krogh.

Og herefter vores slagsang: SMIL

Og så var der tid til opvask !!

 

Referent.

Betty Ellegaard

______________________________________oOo___________________________________________

Referat af modeshow i Esrum Ældre Klub              

 d. 23 – 10 – 14              

Irene bød velkommen til de 48 fremmødte,og især til de to tøjdamer Lene og Karin   Irene orienterede om regler i skolegården, efter den nye skolereform, hvor børnene  er i skolen længere end de plejer, og vi   derfor skal være meget forsigtige når vi kommer i bil, og helst holde så langt væk som mulig,da der kan være børn i skolegården. 

Karin og Lene                                                                 Hanne på podiet   

Herefter sang vi” Nu Falmer Skoven Trint Om Land” af Gruntvig. Og så var der kaffe med medaljer, fremtryllet af Irene, Grethe og Betty, og også en lille småkage.                                                                                                                                     Da vi havde hygget en halv times tid, gik Gert, Bent Ole, Irene, Grethe, Hanne og Betty i omklæd-ningsrum, for nu skulle der vises tøj.

                                                                                                                   

 

 

Der var tøj i alle størrelser, farver og modeller, både til damer og herrer.

Der blev skiftet tøj i eksprestempo, og der blev klappet og kikket og smilet, når mannequinerne på skift svansede hen over ”cat-worken” og Lene fortalte om stoffer, størrelser og priser i microfonen, jo det var skam et rigtig modeshow, der gled over scenen, mens publikum hyggede sig med kaffe og småkager.                        Herefter var der frit slaw på alle hylder, med hensyn til prøvning af de forskellige modeller, under kyndig vejledning af Lene og Karin.

Til slut var der lodtrækning på medlemsnumrene, og så blev der sunget flot med på ”Jeg Elsker Den Gamle Den Vaklende Rønne” af Olfert Jespersen, samt på vores slagsang, og så var Preben mødt op med bussen, og det var tid til at sige farvel og tak for en hyggelig eftermiddag.

 

Referent

Betty Ellegaard

_______________________________oOo________________________________

 

Referat af Løvfaldsturen d. 9 Oktober 2014 med

Esrum Ældre Klub

 

Så oprandt dagen hvor Esrum Ældre Klub skulle ud på den årlige efterårstur. I år gik turen først til middag på Passebækgård, hvor alle 51 medlemmer + Chauffør Preben fik en dejlig middag bestående af wienersnitzel med stegte kartofler, grønne ærter og brun sovs, og herefter Chokoladekage med is.

 

Efter middagen, hvor humøret som sædvanlig var højt, gik turen videre af den skønne strandvej til Helsingør, hvor vi blev delt i to hold, det ene hold gik til Kronborg, og det andet hold gik under jorden for at se det nye Museum for Søfart, med den storslåede og fantastiske arkitektur med de skæve gulvflader der giver en fornemmelse af at opholde sig på et skib.

 

Det hold der gik til Kronborg, fik hilst på Holger Danske,som heldigvis sover endnu

Klokken 16.30 samledes alle omkring bussen, trætte, men en oplevelse rigere, og så gik turen hjemad.

På en rasteplads tæt ved vandet, med udsigt til Kullen, blev der serveret en øl eller vand, på klubbens regning, og så var det bare rundt og læsse af.

 

Næste arrangement er den 23 oktober hvor der er modeopvisning, både for damer og herrer, så kom og se de flotte mannequiner gå cat work med alle de flotte modeller.

 

Referent

Betty Ellegaard

 

_________________________________________oOo_________________________________________

Referat af arrangement den 2 – 10- 2014 i Esrum

Ældre Klub

 

Til dette arrangement var der mødt 59 medlemmer op, for at høre Erling Tønder Andersen fortælle, og vise lysbilleder om Esrum Kloster.

Irene bød velkommen til alle, og især til Foredragsholderen. Herefter orienterede hun om Løvfaldsturen, og Digital post.

Herefter sang vi ” Jeg Elsker De Grønne Lunde, som er skrevet af J.Helms, efter dette var der kaffe, med Roulader med flødeskum, fremstillet af Grethe O,og Betty plus brune småkager.

 Tønder Andersen

Tønder Andersen havde glædet sig til at kommehos os og fortælle om Klostret, dels fordi han og hans familie stammer fra Esrum og omegn, og dels fordi det var dejligt at skulle fortælle om klostret for lokale borgere.

Han startede med at fortælle om sangen som vi lige havde sunget, og som var skrevet af en lokal digter J.Helms og han forestillede sig at han havde siddet på Lodsbakken og skrevet den, for dengang kunne man nemlig herfra se både de grønne lunde, og sejlerne ude på vandet herfra 

Det første billede han viste os var ordet ESRUM som var skrevet på madpapir, for så kunne lyset i fremviseren lyse igennem det og vise det på lærredet.

Han startede på Esrum Møllegaard som har overtaget en HT bus, som i dag kører rundt som miljø-bus, og kørende laboratorium, og om Ringmøllen og broen

Endvidere fortalte han om Filmen ”Stillebækken” som blev optaget på Møllegården.

Efter dette gik han videre til selve klostret, hvor der i dag kun er en tiendedel tilbage af det oprin-delige kloster og klosterkirken. Klostret er oprindeligt et cistercienserkloster og blev grundlagt i 1151 på ærkebiskob Eskilds initiativ, og var det mest betydningsfulde kloster i Norden.

I gården ses Christian d. IX og Frederik d: II monogram over døren, ydermere kan man i gærdet på Tingbakken se en sten til minde om Frederik d. IV, så man ikke glemmer hvem der havde regeret på den tid,Indvendig ses bl.a. Abbedsalen, som er et hel kapitel for sig, den blev restaureret i 1997, gulvet er lavet af flådeeg, d.v.s. Af egetræer, som oprindelig var plantet for mange år siden, til at bygge skibe af.

 

Abbedsalen

Disse træer var nu klar til at blive brugt, så skov og naturstyrelsen gav lov til, at man kunne bruge plankerne til gulv i denne sal, det er en enestående sal, hvor der på væggen er malet et skrift fra 1100 tallet op. I denne sal eer der en formidabel arkustik,faktisk bedre end i mange kirker.

I cistercienserordenen var der skrappe regler:

  1. Lydighed

  2. fattigdom

  3. kyskhed

blev disse regler overtrådt, og kom man for sent til messe var der strenge straffe : pisk, vand og brød eller total tavshed i en uge.

For at blive fuldgyldig munk skulle man være fyldt 18 år, men inden da kunne man blive novise, man måtte intet eje, selv klæderne var klostrets.

 

Munke på arbejde i klosterhaven

Munkene dyrkede lægeurter i klosterhaven og passede deres daglige hårde arbejde i klostret og den tilhørende jord, og ind imellen var der messe, man måtte ikke tale sammen, men tjene gud.

Munkene blev klippet så der kun var en krans rundt om hovedet, hvilket skulle symbolisere Jesu tornekrone.

Klostrets økonomiske fundament kom som gaver fra konger, stormænd og andre velgører, og ved reformationen i 1536 ejede klostret mere end en trediedel af alt gods i Nordsjælland.

Efter reformationen fik klostret lov til at fungere frem til 1559 hvor de sidste munke blev overført til Sorø kloster .

Klostrets jord og ejendomme blev herefter krongods, og blev fremefter brugt af diverse konger rekreations- og jagtområde.

 

I pausen fik vi et par vitser fra Irene, og tilbud om at man kunne tilmelde sig en juletur til Lübeck med Lars, den 29 november, man skulle bare ringe til Lars.

 

I kælderen findes en kæmpestor ovn, som mange tror er en bageoven, men det er en ovn som man brugte til at opvarme klostret. Nede i kælderen finder man også store flotte velbevarede hvælvinger

og man finder også Broder Rus ´s køkken, hvor man lavede mad til munkene, og andre ting som der går gruelige historier om.

 

På klostret kan man se en munk, som var begravet ved kirken, men som man i dag kan se gennem en glasrude i kisten.

Men med en så dygtig og levende fortæller går tiden meget hurtig, og man måtte i gang med at trække lod på medlemsnumrene.Herefter sagde Irene tak for i dag, og vi sang ”Fred Hviler Over Land Og By, af Ingemann, og til slut vores slagsang.

 

Referent

Betty Ellegaard

_________________________________________oOo________________________________________

 

Referat af arrangement i Esrum Ældre Klub torsdag

d. 25 september 2014

 

Til dette arrangement var der mødt 60 medlemmer. Irene bød velkommen, specielt til dagens foredragsholder Dorthe Røssel fra Roskilde, som ville fortælle om sin barndom under krigen. Foredraget havde overskriften : Jeg brød et løfte.

 

Irene orienterede om Løvfaldsturen, og tilmeldingslisterne som blev delt rundt, hvor man kunne melde sig til enten Kronborg eller Museet for Søfart. Turen koster 300 kr. pr. næse.

 

Irene omtalte også digital postkasse som skal træde i kraft 1. nov. om tilmelding eller fritagelse og fortalte at der lå skemaer til fri afbenyttelse, hvis der var nogen som ikke havde fået det gjort endnu.

Herefter sang vi ”Dybt Hælder Året I Sin Gang” af J.C.Boye. Så var der kaffe med bradepandekage med æbler, bagt af Irene og Betty.

 

Dorthe Røssel

 

 

Herefter tog Dorthe Røssel over med sit foredrag,om det at være hende under besættelsen, hun havde også fremlagt nogle bøger om emnet, som hun havde skrevet, samt børnebøger og digtsamlinger.

 

Dorthe Røssel blev født i 1931 i Sønderjylland i nærheden af Højer Sluse, og blev kort efter ”deporteret” til København af sin mor, som ikke brød sig om hende, og egentlig ikke ville have haft hende,hun blev overdraget til sin far med ordene ”her er ungen”

Siden tog faderen sig af hende. Både hendes mor og far arbejdede på Politikken, så her fik hun sin daglige gang som barn.

Den 9 april 1940 stod hun sammen med sin far og så

de tyske flyvere komme ind over København, kun 9 år gammel, og her lavede hun en aftale med sin far om at alt hvad hun så, og hørte, aldrig måtte komme videre, og det er det løfte hun nu har brudt, for at eftertiden skal vide hvad der foregik.

 

Hendes far samlede sine kammerater fra Frihavnskirken, og dannede en modstandsgruppe, hvor Dunte som han kaldte hende, var med når de holdt møder.

 

Hun fortalte om hvordan hun, som aldrig legede med dukker, nogle gange skulle hente sin mor ved toget, medbringende sin dukkevogn med dyner og det hele, hun skulle forbi nogle tyske vagter på vej derhen, men de gjorde hende jo ingenting, for der kunne jo ikke være noget farlig ved sådan en lille pige som skulle hente sin mor, men på vejen hjem var det våben og illegale papirer der lå i dukkevognen godt gemt under dynerne, og så kunne de jo se, at det var rigtigt at hun bare skulle hente sin mor ved toget, og fik lov at passere.

 

På Kastellet som jo var besat af tyskerne, var der en bager, som de skulle hente rugbrød hos, også her var der andet i dukkevognen end rugbrød når hun sammen med veninden Inger, bagerens datter forlod Kastellst igen, bl. a. illegale blade. Det var det man kaldte contraspionage.

 

Hun var flere gange med sin far og Gruppen i Tisvildeleje, hvor der var våbennedkastning, hun var med, fordi våbnene skulle gemmes under gulvet i et sommerhus, hvor kun hun kunne komme ind med dem.

 

Hendes far fik fat i en stor tysk pistol. Han gik ind på et værtshus hvor der sad en tysk officer, drak ham hønefuld og stjal pistolen.

 

Dorthe fortalte om jøderne som i 1943 blev erklæret for fredløse, og som hendes far samlede på Nivå teglværk og organiserede ture for til Sverige.

Dorthe smurte madpakker til dem, af det de nu havde, og det var jo leverposteg og rullepølse o.s.v. Velvidende at jøder ikke spiser svinekød, men de fik mad, og de kom over til Sverige.

Efter krigen kom der en ung mand og besøgte dem, for at sige tak både for hjælpen over sundet og for maden, og han sagde til Dorthe: du vidste jo godt at vi ikke spiser svinekød, men det gjorde vi alligevel, og det smagte godt.

 

Der var en lille pause, hvor Irene fortalte et par vitser, og hvor man kunne skrive sig på listerne til løvfaldsturen.

 

Efter pausen fortalte Dorthe videre. Ved en Sct.hansfest hos hendes faster og onkel som var nazister kom pludselig Gestapo, og anholdte både hende og hendes mor og far,

Hendes far fik pisk, mens hun skulle se på, men ingen af dem nævnte et ord om deres virke, hendes far blev senere deporteret til Neyengamme, men overlevede og kom hjem den 20 april 1945 med de hvide busser.

Dorthe kom hjem til sin faster at bo, men en dag kom der en ambulance og hentede hende, og kørte hende hjem til Østerbro hvor de havde boet. Ambulancefolkene var selvfølgelig folk fra gruppen der skulle have Dorthe med ind i lejligheden for at finde , navnelister ammunition i hemmelige rum og skuffer med hemmelige koder, samt 287 håndgranater som var gemt i kælderen. Gestappo havde jo selvfølgelig allerede været der og gennemrodet alt, men intet fundet, men Dorthe vidste hvor tingene var.

 

Under forhøret var der en general Birkedal, som holdt forhør, og torturerede hendes far, og mange andre. Han blev efter krigen hjulpet ud af landet, og blev ansat på en amerikansk flyvebase under falsk navn, men i 1947 blev han genkendt af en dansk betjent, han blev arresteret og blev dømt til døden, og blev henrettet som den sidste inden dødsstraffen blev afskaffet

 

Efter foredraget var der lodtrækning, med druer som gevinster, Irene sagde tak for i dag, og vi sang ”Fred Hviler Over Land Og By” af Ingemann

og til slut vores afslutningssang.

 

Referent

Betty Ellegaard

 

_____________________________________oOo_________________________

 

 

Referat af Bankoarrangement i Esrum Ældre Klub

torsdag d. 11 september 2014

 

Til dette første bankospil i anden halvdel af sæsonen 2014, var der mødt 62 forventningsfulde medlemmer op.

Irene startede med at byde velkommen, og herefter orienterede hun om ændringerne til efterårets udflugt,-løvfaldsturen,- ændringen består i, at man kan vælge om man vilbesøge Kronborg, eller man vil besøge Søfartsmuseet, så når der bliver uddelt tilmeldingsskemaer, skal man huske at krydse af, hvilken seværdighed man vil besøge.

 

 

Irene gjorde herefter opmærksom på, at det nu snart var tiden ,hvor vi skal have oprettet en digital postkasse, der var lagt skemaer frem til fritagelse af dette, og ønsker man hjælp kunne man henvende sig til Irene.

Herefter sang forsamlingen: Jeg Bærer Med Smil Min Byrde, af Jeppe Aakær.

 

Så var der kaffe med hjemmebagte boller, fremstillet af Inge B, og Grethe O. Irene havde bagt de lækreste  små vandbakkelser med flødeskum.

 

kl. 15.30 blev der ringet på klokken, og så var alle parat ved bankopladerne, Betty kunne begynde at råbe numre op, og Irene var på plads som kontrolant.

 

I paussen fik vi lige et par af Irenes fine vitser, og efter ti minutter fortsatte spillet. Der var mange glade vindere, af både vin, chokolade og brændevin.

Der var herefter lodtrækning på kontrolnumrene, og til slut sang vi: I Skovens Dybe Stille Ro, af Frits Andersen. Vi sluttede af med vores slagsang, hvorefter bussen, med Lars i føresædet holdt for døren.

 

Referent

Betty Ellegaard

_________________________________________oOo____________________________________________

 

Referat af startfest i Esrum Ældre Klub

torsdag d. 28 august 2014

 

Så oprandt dagen hvor 2. halvdel af sæsonen skulle skydes igang, og traditionen tro, skete det med fuld musik, og medbragt mad.

Bestyrelsen og hjælperne startede kl.15,00 med at stille borde og stole op, dække og pynte bordene flot med hvide duge, blomstrede servietter og flotte blå hortensia.

Inden længe dukkede medlemmerne op, med "madpakken" under armed. Der mødte i alt 68 medlemmer op

Irene bød velkommen til alle, ikke mindst til musikerne Karen og Egon, som ville underholde os på harmonikaerne, og straks lagde ud med en velkomstsang.

Herefter gik man igang med maden, og snakken gik som sædvanligsom et brus ud over forsamlingen. Efter maden, blev der serveret kaffe og hjemmebagt kringle, bagt af Inge, Betty og Irene.

 

Irene som altid tænker på alt, havde taget sange med, som blev delt rundt, og så blev der sunget til den store guldmedalje, der var en stemning, så taget var ved at løfte sig, og danset blev der skam også, og indimellem fortalte Irene vitser.

Aftenen sluttede kl. 20,30, selvfølgelig med vores slagsang, samt udlodning af blomster, på medlemsnumrene.

På gensyn til Banko d. 11 september 2014

Referent

Betty Ellegaard

 

_____________________________________oOo___________________________________________

 

Referat af afslutningsfesten i Esrum Ældre Klub

                             d. 8 maj 2014

 

Så blev det forår, bordene var pyntet med friske bøgeblade og servietter i matchende farve, og alle 73 medlemmer gik glade til bords til Ældreklubbens afslutningsfest for sæsonen 2013 / 14. Irene bød velkommen og opfordrede til at synge ” Kom Maj Du Søde Milde” herefter var humøret og snakken i top

Musikken blev som sædvanlig leveret af vores mangeårige stam-orkester: Helsingørmusikanterne som spillede friske og veloplagte hele aftenen, og efter maden spillede op til dans.

 

Maden kom ligesom sidst fra Ulla i Gilleleje, svinekam stegt som vildt, med kartofler, grøntsager waldorfsalat og champignonsovs,det var rigtig godt både for øjet og for ganen, og så havde bestyrelsen sørget for is og vafler til den søde tand. Der blev sunget, spillet og slået maver en halv times tid, hvorefter der blev serveret kaffe, te og lækre nøddekager, som Grethe Olsen havde bagt.

Amerikansk lotteri var der også, og mange gik hjem med fine præmier.Der var mange danseglade par på gulvet, bl.a. Sussi og Jens Jakob  her, jeg tror han er ved at forklare lidt om trinnene !

 


 

 

Bestyrelsen benyttede lejligheden til at takke vores trofaste spilledame Birgit, med en lille erkendtlighed, fordi hun altid er parat til at sætte sig til tangenterne, når der skal synges til vore arrangementer, det går unægtelig bedre med at synge når Birgit spiller, end når Irene tæller !

 

Der var også gave til bestyrelse og hjælpere, som tak for arbejdet i den forgangne sæson, fra alle medlemmerne, som havde indsamlet en stor flot pengegave, som vi hermed takker for.

 

Desværre løber tiden alt for hurtigt, når man rer i godt selskab.

 

Så klokken 21.00 holdt bussen for døren, og det var til til at takke af, spille og danse den sidste vals, og til allersidst den skønne ” Skul Gammel Venskab Rein Forgo ” en gammel skotsk folkemelodi ” ” Should AuldAacquaintance Be Forgot , oversat til dansk af Jeppe Aakjær

Næste arrangement er Løvfaldsturen, som jo går til Hotel Svalen i Hedehusene, hvor der serveres lækker mad, derefter besøg med rundvisning, i Roskilde domkirke, og til slut Kaffe og kage på Vossevang kro, ved Frederiksværk, men mere om den tur i næste referat

 

 

Referent / sekretær

Betty Ellegaard

 

 

 

 

 

 

LØVSPRINGSTUR MED ESRUM ÆLDREKLUB

 

TORSDAG DEN 22. MAJ 2014.

 

Vi var 62 deltagere på turen, og vi kørte i den store dobbeltdækkerbus fra Gribskov Turist.

Der var opsamling flere steder i kommunen, og de sidste stod på i Græsted, og herfra kørte vi kl. 10.15.

Chaufføren hed Anders, og han bød os velkommen, og gav derefter ordet til Irene, som også bød velkommen og gennemgik dagens program, og gav os en vits.

Vi kørte gennem det skønne, grønne landskab. Der var sol over landskabet, og der var 21°.Kort før Slangerup gjorde vi holdt,

og her fik vi en øjenåbner.:

Fra den danske ordbog.

Betydning af ordet øjenåbner eller øjeåbner: noget der (pludselig) giver meget større indsigt og forståelse.Oprindelse: Kendt fra 1972 – efter engelsk eye opener.

 

Vi kørte herfra kl. 11.15.Turen var fortsat dejlig, og vi kom forbi Ølstykke, og kørte videre mod Roskilde. Det var dejligt, at vores chauffør fortalte en masse undervejs. Ved Roskilde gjorde bussen en afstikker, så vi kom forbi universitetet – RUC. Det er dejligt at se steder, man normalt ikke kommer.

 

 

Vi ankom til vort spisested kl. 12.00. Det var Hotel Svalen i Hedehusene.Her blev middagen hurtigt serveret. Forretten var en dejlig aksemousse, og hovedretten var en lækker og mør kalvesteg med ilbehør. Snakken gik livligt, og bordene var dækket med fine, hvide duge.

Man mærker med det samme, at det er folk, der kender hinanden, så man er rystet sammen fra start af.

Under spisningen var det svært at få ørenlyd.

Vi nød alle den gode mad, og kl. 14.15, var alle samlet i bussen igen til afgang.

Kl. 15.00 nåede vi ind i Roskilde, og her gik de fleste af os ind og så den store, flotte kirke. Nu var det blevet lunere – 23°. Der var nogle, der fik en bytur ud af det.

Kl. 16.00 var der igen afgang fra kirken, og nu gik turen mod Vossevang Kro. Før afgangen kunne man købe en øl eller vand ved bussen.

 

Vi ankom til Vossevang kro kl. 16.30. Kroen ligger mellem Frederikssund og Frederiksværk. Her nød vi alle en tiltrængt kop kaffe eller to med et lækkert stort stykke lagkage.

Kl. 17.30 kørte vi igen, og nu gik turen nordpå op forbi Arresø, hvor der var en flot udsigt over søen.

Vi kørte gennem Kregme til Frederiksværk, og ved rundkørslen i udkanten af byen drejede bussen mod Liseleje. Her standsede vi ved den stor parkeringsplads, hvor der var en ølpause. Her var også borde, bænke og toiletter.

 

 

Her sad vi længe og hyggede os, og kørte herfra igen kl. 18.30.

Nu kom Irene med et par vitser mere, og så sagde hun tak for den dejlige tur. Chaufføren takkede også for god ro og orden, og han håbede på en gensyn en anden gang. Han syntes vi var en hyggelig flok at have som passagerer. Turen gik forbi Ramløse og Mårum, og kl. 18.50 nåede vi parkeringspladsen i Græsted. Her blev de første sat af bussen.

Derefter blev resten sat af ved de forskellige afsætningssteder.

Vi var alle enige om, at det var alletiders dejlige tur.

Referent

 

Grethe Steinmann

 

________________________________________oOo___________________________________________

 

 

Referat af afslutningsfesten i Esrum Ældre Klub

                                d. 8 maj 2014

 

Så blev det forår, bordene var pyntet med friske bøgeblade og servietter i matchende farve, og alle 73 medlemmer gik glade til bords til Ældreklubbens afslutningsfest for sæsonen 2013 / 14. Irene bød velkommen og opfordrede til at synge ” Kom Maj Du Søde Milde” herefter var humøret og snakken i top


Musikken blev som sædvanlig leveret af vores mangeårige stam-orkester: Helsingørmusikanterne som spillede friske og veloplagte hele aftenen, og efter maden spillede op til dans.

Maden kom ligesom sidst fra Ulla i Gilleleje, svinekam stegt som vildt, med kartofler, grøntsager waldorfsalat og champignonsovs,det var rigtig godt både for øjet og for ganen, og så havde bestyrelsen sørget for is og vafler til den søde tand. Der blev sunget, spillet og slået maver en halv times tid, hvorefter der blev serveret kaffe, te og lækre nøddekager, som Grethe Olsen havde bagt.

 

 

Amerikansk lotteri var der også, og mange  gik hjem med fine præmier.               

Der var mange danseglade par på gulvet,bl. Sussi og Jens Jakob, jeg tror han er vedat lære hende lidt om trinnene                             

                               

 

Bestyrelsen benyttede lejligheden til at takke vores trofaste spilledame Birgit, med en lille erkendtlighed, fordi hun altid er parat til at sætte sig til tangenterne, når der skal synges til vore arrangementer, det går unægtelig bedre med at synge når Birgit spiller, end når Irene tæller !

 

Der var også gave til bestyrelse og hjælpere, som tak for arbejdet i den forgangne sæson, fra alle medlemmerne, som havde indsamlet en stor flot pengegave, som vi hermed takker for.

 

Desværre løber tiden alt for hurtigt, når man rer i godt selskab.

 

Så klokken 21.00 holdt bussen for døren, og det var til til at takke af, spille og danse den sidste vals, og til allersidst den skønne ” Skul Gammel Venskab Rein Forgo ” en gammel skotsk folkemelodi ” ” Should AuldAacquaintance Be Forgot , oversat til dansk af Jeppe Aakjær

Næste arrangement er Løvfaldsturen, som jo går til Hotel Svalen i Hedehusene, hvor der serveres lækker mad, derefter besøg med rundvisning, i Roskilde domkirke, og til slut Kaffe og kage på Vossevang kro, ved Frederiksværk, men mere om den tur i næste referat

 

 

Referent / sekretær

Betty Ellegaard

__________________________________oOo_____________________________-

 ________________________________-____----

 

 

Referat af arrangementet i Esrum Ældre Klub

d.24 april 2014

 

På en lidt trist dag, vejrmæssigt, blev der virkelig åbnet for smil og grin da vores gæst begyndte sit foredrag.

Men først bød Irene velkommen til alle, og specielt velkommen til Ruth Brik Christensen, som skulle fortælle om det at være en forstående, og lyttende ”mor” for danske soldater i f.eks. Irak, Afganistan og Libanon.

 

Inden da sang vi ” Kom Maj Du Søde Milde” af C.A Overbeck. Dernæst vankede der kaffe med Grethe og Irenes lækre horn, samt små boller med flødeskum, ej, hvor blev vi forkælet.

 

Ruth Brik Christensen, som kom fra Brande, og talte med en dejlig sønderjysk accent, fortalte herefter om KFUM´s soldaterhjem, som havde bestået i 125 år, hvor hun nu en årrække havde været tilknyttet, som leder af soldaterhjemmene i forskellige lande.

 

Hendes uddannelse bestod af uddannelsen til smørrebrødsjomfru, og uddannelse til diakon, hun blev gift som 28 årig og fik to døtre. Desværre døde manden efter 10 år og hun stod alene med 2 børn, men da de var fløjet fra reden, tog hun, på opfordring af hendes børn, imod tilbuddet om at blive udsendt sammen med de danske soldater, til krigshærgede områder så d. 11 august 2006 fik hun tilbuddet om at rejse til Irak, men først skulle hun have en soldateruddannelse på kassernen i Vordingborg,hvor hun bl.a. skulle lære at stå ret, ranke ryggen, opholde sig i gaskammer og gå i uniform.

 

Ruth krydrede foredraget med sjove anekdoter, bl.a. den om præsten i det sønderjyske der mente at livet begynder ved undfangelsen, mens københavneren mente at livet begynder ved 12 svangerskabsuge, mens en træt teenagerfar mente at livet begynder når børnene flytter hjemmefra.

 

Ruth blev sendt afsted til Irak, og landede i Kuwait kl. 01 om natten, i 35 graders varme, og i lange militærunderbukser under uniformen, så hun svedte bravt da de ankom til Camp Danevang.

Her var alt gråt i gråt og Irakerne angreb flere gange om ugen.

Men Ruth gik i gang med at stable et soldaterhjem på benene, og var der i 9 måneder.

 

 

 

Næste udsendelse var Camp Bastion i Afganisten, hvortil hun havde været ude at skaffe sponsorer til soldaterhjemmet, bl.a. hos Kjeldsen småkager som sponsorerede i massevis og citronmåner fra DanCake. Det var lækkerrier for soldaterne der langt ude i ørkenen, hvor der hverken er det ene eller det andet, der er heller ingen dufte, så man kan længes usigelig meget efter duften af en nyslået græsplæne, eller en nyudsprunget bøgeskov efter en regnbyge.

 

 

Ruth var også udsendt til Libanon, det var et dejligt sted, som lå ud mod havet i Camp Price som lå ved Hellmanfloden. Det var et spændende sted, men grimt

 

Her i teltlejren havde man KUFFEN hvor man samledes, om søndagen til Gudstjeneste og om onsdagen til banko. Til bankospillet var det forbudt at bande... skete det, måtte synderen straffes, enten med en flaske grøntsagsjuice eller rosenvand, som skulle drikkes på stedet.

 

Når feltpræsten om søndagen holdt gudstjeneste foregik det i teltet hvor der var ophængt billeder af nøgne damer som gurilander , men det var man sikker på at Gud ikke havde noget imod.

                                         _________

I pausen fortalte Irene vitser, og der gik lister rundt som man kunne skrive sig på, til afslutningen d.8 maj.         _________

 

Ruth viste billeder af en sandstorm, der var så tyk, at man ikke kunne være uden for teltet.

Man spiste i det Engelske køkken hvor der var pænt og rent., men i KUFFEN var der hjemmelavet bar, bordet til bankospillet var et strygebræt, her kom man efter lange seje vagter og slappede af hos mor Ruth. Her kom også hjemmeværnsfolk, som fik skudsmålet: Æd Skid og gå i vejen.

 

Der var i begyndelsen hverken bar eller toilet, ville man have et bad, måtte man fylde en plasticpose med vand, hænge den op i en gren og så prikke hul i den når man står under den, Skulle man på toilettet måtte man skide i en plasticpose, som Ruth udtrykte det, posen blev derefter brændt, på grund af smittefare. Man er først en mand når man kan skide i en Plasticpose !!! som Ruth bramfrit udtrykte det

 

Når Danske soldater skal udsendes, skal de først skrive testamente, som opbevares i en brandbox på stedet, og sker det værste at en soldat mister livet, må ingen ringe hjem før en feltpræst og en officer har underrettet familien, og så åbnes testamentet med soldatens ønsker, om både det ene og det andet, og måske breve til familien. Det er hårdt for unge mennesker.

Var der fødselsdag, lavede Ruth fødselsdagskage af en DanCake, eller citronmåne med masser af flag og så spillede hun en fødselsdagssang på en lille miniaturespilledåse.

Det sidste billede Ruth viste os var af hende selv, flankeret af Kronprins Frederik, med nybagte boller i begge hænder, (og én i munden), og så Søren Gade, som var derude på besøg.

 

Det var et skønt foredrag, som gav stof til eftertanke!!

 

Til slut var der lodtrækning på medlemsnumrene og så sang vi ”Jeg Bærer Med Smil Min Byrde” Af Jeppe Aakjær, og selvfølgeli vores slagsang, og så var det tid til at sige tak for i dag.

 

 

Referent / sekretær

Betty Ellegaard

 

________________________________________________oOo_______________________________________
 

 

Referat af arrangement i Esrum Ældre Klub

torsdag d. 10 april 2014

 

Der var mødt 50 medlemmer op til dette foredrag om dagligdag i Pakistan v/ Astrid Qureshi

 

Irene startede eftermiddagen med en velkomst til alle, og specielt til Astrid Qureshi, som tidligere havde været hos os og fortalt om livet som kvinde i Pakistan, og om hvordan hende og hendes mand kom derned sammen med den yngste søn, og skulle bo hos en svoger i 3 måneder inden deres eget hus blev færdiggjort.

 

Men inden vi kom til foredraget skulle vi synge ” Jeg Ved Hvor Der Findes En Have Så Skøn” af J.A.P.Schultz, og der skulle drikkes kaffe med Grethe og Irenes Hjemmebagte roulader med flødeskum og pynt... Uhm, og småkager.

 

Herefter startede Astrid sit foredrag med en lille film fra Pakistan hvortil man spillede og sang Pakistans nationalmelodi, man så et udsnit af et meget rigt land og af deres flyvestation hvor der kun måtte lande fly fra to lande, deres eget samt British Airways.

 

Da de kom derned var deres hus kun halv færdig, så de måtte bo hos familien i 3 måneder inden de kunne flytte ind i deres eget meget flotte hus, noget ganske andet en svigerforældrene som vi så billeder af hvor de sad i deres seng, som fungerede både som kontor, spisestue og telefonrum.

 

I deres nye hus var der, i spisekøkkenet, en bordplade af granit som vejede 780 kg, og var skåret ud så den fremstod som afskåret af en blok og så bare pudset af på kanten, meget flot i øvrigt.

 

I deres soveværelse var der en jernseng, fordi Astrid ikke ville have en træseng p.g.a. borebiller som hver nat rumsterede, og gnavede i træværket og lavede små toppe af savsmul på gulvet. Overalt var der tremmer og trådnet for vinduerne, til at skærme for utøj og insekter.

 

En nat vågnede de ved et jordskælv som målte 7 på rictherscalaen, så var det bare med at komme ud i en fart, hele huset rystede.

Vi så billeder fra den lokale købmand i Rawalpindi, byen som de boede i, alle varer lå ude på gaden selv om der var 40 graders varme, der var et hønseslagteri, hvor man fra en kurv vælger den høne man vil have, herefter bliver den slagtet på jorden, flået eller plukket, og så får man den med hjem i en plasticpose.Vi så billeder fra smukke parker og flotte bygninger bl. andet denne smukke moské

 

Vi så billeder fra Himalaya og Indusfloden.

Astrid fortalte om, hvordan både børn og voksne hentede vand når der var vandmangel, man borede hul i store vand pipelines og så tappede man vand der., vi så store pladser hvor der lå bunker af mango på jorden som var til salg.

 

En skole,med 2 klasser, hvor man kun var adskildt med et forhæng, og hvor børnene sad på jorden med deres bøger, det var meget fattigt. Pakistan er et land med ca.

180.000.000 indbyggere

 

                   

                           Masjid Shah Al-Faisal Moskeen

Efter dette var der pause, hvor man kunne strække benene og læske ganen.

 

Efter pausen fortalte Astrid om færdselspolitiet i Pakistan, her fik man ingen P-bøder, nej politiet kom med en gaffeltruck, løftede bilen op, nogle gange med chaufføren i, og kørte den hen på politistationen, nogle gange flyttede man også æselkærrer på den måde, dog spændte man først æslet fra.

 

Var man arbejdsløs, satte man sig ud til gaden, og ventede på at nogen kom og hyrede én. Altså en form for daglejere. Små børn tjente penge ved at vaske bilruder når man holdt på gaden, stak så hånden ind efter penge, enten fik man en skilling eller også fik man en lussing.

En vaskekone kom kørende på en æselkærre, som hun hentede og bragte vasketøj på.

 

Der var de frygteligste dødsfælder i de fattige områder, højspændingsledninger lå på vejen, åbne kloakker med faldefærdige broer over, store huller i vejen, åbne kloakker, hvor dækslerne var stjålet og solgt som gammelt jern, Det var nemt nok at se om dagen, men om natten var det livsfarligt at færdes i.

Pakistan er et land med store kontraster, fra den store rige del, til den fattigste slum med børnearbejde og spedalskhed, koranskoler og Talebanere med deres store kalasnikofrifler over knæene.

Efter dette spændende foredrag, blev der trukket lod på medlemsnumrene, og så sang vi ”Lykken Er Ikke Gods Eller Guld” af P.E.Lange Müller, og sidst vores slagsang.

 

Referent / sekretær

Betty Ellegaard

 

 

______________________oOo____________________

 

 

Referat af bankoarrangement i Esrum Ældre Klub

                       torsdag d. 3. april 2014

 

Til dette arrangement var der mødt 60 medlemmer op, som Irene bød velkommen til en hyggelig eftermiddag.

Irene orienterede igen om digital post, som var blevet diskuteret på Erfamødet, det forholder sig således, at hvis man ikke ser sig istand til at oprette en digital postkasse af den ene eller den anden grund, skal man henvende sig i Borgerservice på Rådhuset i Helsinge, her skal man udfylde en formular, så man kan blive fritaget, enten for 2 år eller for altid.

 

Herefter blev der sunget ”Jeg Bærer Med Smil Min Byrde” af Jeppe Aakjær, og så blev kaffen budt rundt, med lækre nybagte boller med smør, som Inge P. og Inge B. havde tryllet frem, og bagefter ”øretæver” eller små franske vafler, som de også kaldes.

 

Kl ca. 15.25 gik bankospillet i gang, og der blev spillet lystigt indtil pausen , hvor man kunne komme hen og forsyne sig med drikkevarer, og få en lille sludder.

I pausen delte Irene indbetalingssedler ud til Tåsingeturen, som vi alle glæder os til. Og der blev også tid til et par vitser, som kunne få lattermusklerne rørt.

 

Allerede næste torsdag er der møde igen, og her får vi besøg af Astrid Qureshi som tidligere har besøgt os, og som denne gang vil fortælle anden del om sit liv som kvinde i Pakistan.

 

Efter anden omgang banko, og lodtrækning på kontrolnumrene var det blevet tid til at slutte af med en sang, det blev ”Hvor Smiler Fager Den Danske Kyst” af Johannes V.Jensen.

 

Referent/sekretær

Betty Ellegaard _____________________

 

________________________________________oOo________________________________________________

 

Referat af møde i Esrum Ældre Klub, torsdag

d. 20.marts 2014

 

Til dette møde var der mødt 59 medlemmer frem. Irene bød velkommen til alle, og specielt til Kongelig fotograf Jørgen Kølle, som var kommet, helt fra Rømø, for at fortælle og vise billeder, fra sine oplevelser som Hendes kongelige højhed Dronning Ingrids fotograf.

Irene fortalte om et ERFA-møde i Helsinge, hvor hun selv, Grethe, Inge og Betty havde deltaget, og hvor man bl.a. var blevet orienteret, og havde diskuteret, digitalisering endnu engang, man orienterede om hvordan man kunne blive fritaget for digital post, ved at udfylde en formular, og aflevere denne hos borgerservice, Irene havde været så forudseende at hun havde taget nogle blanke formularer med til vores medlemmer, hvis der var nogle der havde behov.

Men først skulle vi synge ”Det Er I Dag Et Vejr, Et Solskinsvejr” og det var det jo, og herefter var der kaffe med æblekage som Irene, Grethe og Betty havde fremtryllet, og derefter småkager.

Og så var det Jørgen Kølles tur til at underholde.            

 

 

Jørgen Kølle fortalte levende om sine oplevelser med Dronning Ingrid, og han viste billeder helt fra dengang hvor hun endnu var kronprinsesse, og hvor hun og Kronprins Frederik, den senere Kong Frederik d. 9. red gennem byen højt til hest. Han viste også et billede af dengang i 1971 hvor Kongeskibet lagde til kaj i Gråsten for sidste gang, herefter måtte man ligge til i Haderslev, og køre til Gråsten.

 

På et tidspunkt bad Kølle om lov til at fotografere Dronningen mellem alle hendes blomster, og det var blevet til en dejlig billedserie i dronningens egen have som hun elskede at færdes i og anlægge.

 

Der var billeder af dronningen med børn og børnebørn, til fremstilling af julekort, billeder fra Venedig, og billeder af Ingrid og et par af børnebørnene i Legoland da børnene var små.

 

Kølle fortalte om engang hvor den græske prins Pavlos havde tabt en ring, som var et arvestykke fra hans far og farfar, og som var meget betydningsfuld for prinsen, der var blevet indkaldt en hundefører med hund, og ringen var blevet fundet, vi så billeder af både prins, politimand, hund, og ring.

 

Kølle fortalte om da to af børnebørnene fik en tur på en politimands motorcykel, rundt i gården på Gråsten, til stor morskab både for børnene og dronningen.

Der var billeder fra Dronning Ingrids sidste sommer på Gråsten, Dronning Ingrid er født år 1910, gift i maj 1935 og døde år 2000.

       

 

Der var billeder Fra Mary Donaldson og Kronprins Frederiks bryllup, og da dronning Ingrid fik sin første grønne rollator, hvilket udløste et sand boom af salg af grønne rollatorer, for hvis dronningen kunne, så kunne alle.

 

Det var en dejlig eftermiddag, synd at skolens fremviserudstyr ikke virkede efter hensigten, men det hjalp da Kølle fandt sit eget udstyr frem.

Eftermiddagen sluttede med ”Jeg Elsker Den Gamle Den Vaklende Rønne” og selvfølgelig vores slagsang.

 

Referant/ sekretær Betty Ellegaard

__________________________________________oOo_______________________________________

 

Referat af Esrum Ældre Klubs teatertur til

Blistrup medborgerhus d. 6 marts 2014

 

Torsdag d. 6 marts drog 55 medlemmer afsted til Blistrup medborgerhus for at få en eftermiddag i den hyggelige teatersal, hvor et hold af dygtige skuespillere opførte det meget moderne teaterstykke ”Velkommen i klubben” præsenteret af Græsted Rotary.

 

Eftermiddagen startede med at en flot teaterdirektør, Peter Agerbo modtog alle med håndtryk, iført flot sort tøj og høj hat, kl. to blev der serveret gratis kaffe, wienerbrød og småkager.

 

Selve stykket foregår i en hotelsuite, hvor korrupte politikere lader sig betale af tyrkere, der vil bestikke sig vej ind i EU. Iblandet en hel del forviklinger på kærlighedsfronten, lidt sidespring og en brevbombe der forårsager en del skrammer på den korrupte EU politiker

 

Holdet

 

Stykket er skrevet af den engelske manuskriptforfatter Richard Bean og skuespillerne er: Martin Sørensen, Sisse Levol, Birgitte Krohn, Ole Steen Nielsen, Jan Blomsterberg og Bettina Kaysø.

 

Stykkets instruktør er Dick Kaysø, som oven i købet havde givet ”grinegaranti” til publikum

 

Dick Kaysø

Efter et vellykket teaterstykke var bussen ankommet og alle kunne tage hjem efter en eftermiddag med motion for smilebåndet.

 

Referent/ sekretær

Betty Ellegaard 

 

 

___________________________________________oOo____________________________________________

 

 

 

Referat af fastelavnsarrangement i Esrum Ældre

Klub

d. 27 februar 2014

 

Til dette arrangement var der mødt 61 feststemte medlem-mer, og mange havde fulgt opfordringen på sidste møde om at komme udklædt, eller bare med en hat på, det var dejligt at se, og det satte stemningen en del i vejret.

      

 

Vores yndige formand måtte ringe flere gange med klokken for at få ro i salen, men det lykkedes, hvorefter hun bød velkommen, og foreslog at vi skulle synge ”Nu Lakker Det Ad Tiden Småt”

 

Irene orienterede om at køreplan til turen til Blistrup i næste uge var lagt frem på bordet ved drikkevarerne, så man kunne bare tage en køreplan der.

 

Herefter blev der serveret kaffe og smukt pyntede fastelavnsboller og småkager, og så gik snakken som den plejer.

 

En tid undrede jeg mig over en ny dame der var dukket op, hun havde det flotteste tykke mørke hår, hende måtte jeg lige hilse på, men se så lige her, det viste sig ved nærmere øjesyn, at ”damen” var Poul, altså inde under parykken,

 

    

 

Godt gået Poul, selv om Åse vist ikke var helt af samme mening, men der var skam også dukket en håndboldspiller op, med bold og hele udstyret, Anne Holm spillede for brugsen, og var mødt op i skarpeste kampform.

 

Ja selv et besøg fra det wilde western, var mødt op, nemlig Grethe Møller

Jo der var fest i ældreklubben denne eftermiddag, og ind imellem fortalte Irene vitser, så det ene latterbrøl efter det andet rungede gennem salen.

Da klokken var godt 16.oo kom køkkenpersonalet ind med røde pølser , brød og alt hvad dertil hører, og hertil var der gratis øl eller vand, til slut blev der trukket lod om de flotteste fastelavnsris og blomster.

Til slut sang forsamlingen ”De Nære Ting” og herefter vores slagsang, Irene sagde tak for i dag, og så gik turen hjemad

Sekr. Betty Ellegaard

_______________________________oOo________________________________

 

 ________________________________________________________

Referat af bankoarrangement i Esrum    

Ældre Klub d. 20 februar 2014

 

Der var mødt 59 medlemmer til årets første bankospil, og snakken gik som sædvanlig rigtig godt, indtil Irene ringede med dirigentklokken, som var fundet frem af gemmerne, så blev der ro, så formanden kunne berette om turen til Blistrup, som der stadigvæk var nogle få billetter til.

 

Der var helt udsolgt til miniferien til Tåsinge, men man var velkommen til at skrive sig på venteliste, og man ville så kunne komme med i den rækkefølge man var skrevet på, såfremt der kom afbud.

Irene foreslog at vi skulle synge ” Den Blå Anemone” af Kai Munk, og da Birgit ikke var til stede til at spille, måtte Irene tælle til 3, og så sang vi alle sammen.

 

Efter sangen blev der serveret kaffe med pålægsmadder, og småkager, og kl. 15.30 gik spillet i gang, 8 spil som sædvanlig, og med en pause efter de første 4, hvor vi fik tid til at skylle halsen, snakke og få fortalt et par vitser af Irene, så lattermusklerne også blev rørt.

 

Efter de sidste 4 spil, havde klokken sneget sig hen imod kl.17, og bussen var ankommet, så nu var det tid til at synge den sidste sang: ”Hvor Smiler Fager Den Danske Kyst ”af Johannes V.Jensen Og til slut vores slagsang, og tak for i dag. 

 

Så er der gang i bankobrikkerne

Sekretær

Betty Ellegaard

 

_________________________________oOo_________________________________

 

 

 

Referat af Arrangement i Esrum Ældre Klub

d. 6 februar 2014

 

Til dette arrangement var der samlet 63 medlemmer, som fik en varm velkomst af Formanden Irene, som fortalte om eftermiddagens program, og foreslog at vi sang ”Spurven Sidder Stum Bag Kvist"                                                                                 Irene fortalte også at der allerede var fyldt op til turen til det sydfynske, og at det ville koste 2.490,00 kr pr. person.Man kan stadigvæk godt skrive sig på venteliste

Herefter blev der serveret kaffe og ølkage med smør, som Irene, Grethe og Betty havde bagt, og herefter småkager.                                                                                                                  Til dette arrangement var der lavet aftale med Henrik Sommer, som var ansat som politibetjent i Hillerød, og som mødte op i fuld uniform. Henrik Sommer fortalte at han kom fra Bornholm, og han fortalte om sit karriereforløb inden for Politiet.

 

Han fortalte om bandemiljøet inde i København, og om et bestemt juletræ i Kokkedal for et års tid siden.

Henrik viste billeder, og fortalte om rydningen af Ungdomshuset, hvilket var en alvorlig affære. Vi så billeder af de autonomes kasteskyts, brosten, benzinbomber og meget mere.

Vi så hvordan en politistav fungerede, og hvordan politien er udrustet ved de store aktioner.

Han fortalte hvordan man trænger ind efter en farlig gerningsmand, og om at man altid skulle have for øje at:

”Det eneste der er sikkert  -  er at intet er sikkert”

Specielt i de store aktioner og når det var farlige gerningsmænd der skulle fanges. Men vi så også en lille film om hvad der kan ske, hvis en mand ikke passer på når han skal brændemærke en hest

Henrik fortalte, og viste billeder af, hvordan fodboldtosser optræder til de store kampe, og om hvordan de laver aftaler om hvor de skal mødes og slås, og om hvordan hele Rådhuspladsen kan omdannes til én stor slåskamp i forbindelse med en kamp mellem FCK og Brøndby.

Her holdt vi en lille pause, hvor man fik købt drikkevarer og Irene fortalte om Teaterforestillingen i Blistrup medborgerhus d. 6 marts, forestillingen hedder ” Velkommen i klubben”, og der er gratis kaffe og kage, Irene sendte tilmeldingslister rundt, så man kunne skrive sig på, og tilmelde sig bustransport.

Efter pausen og et par velvalgte vitser, blev ordet igen givet til Henrik Sommer

Vi så billeder af aktionerne i forbindelse med Cup 15 i Bellacentret, hvor man anholdte en del unge mennesker.

En lille film viste hvordan én og samme aktion, fra Blågårds Plads, kan se ud, filmet af en privat person,fra et vindue og så filmet af politiet, man skulle ikke tro at det var samme aktion, og man skal ikke altid tro de billeder der vises på TV.

Han havde været med til at beskytte den Amerikanske præsident, til at rydde Christiania, til at fiksere utilpassede unge, bander og Rockere.

Vi så billeder af en øvelse med en bus der blev sprængt i luften med 6 kg dynamit, så pas på hvis i opdager en efterladt taske, terroren kan også komme her til landet, tænk bare på Breiviks bombe i Norge.

I den mere fredelige ende af karrieren fortalte han om hans særlige kompetancer, så som uddannelse af medarbejdere og cevile kollegaer, og viste billeder fra kontrolcentret på Københavns politigård

Foredraget sluttede med at man så nogle af politiets værktøjer, såsom politistaven, en attrap af en håndgranat deres sikkerhedsudstyr og beskyttelsesdragt.

Det var et meget interessant foredrag, og en meget engageret foredragsholder som med vid og humor fortalte livligt om politiets gøren og laden, i både stort og småt, og blev belønnet med vin og andet mundgodt.

Eftermiddagen sluttede med ”Pensionistvisen” og til sidst vores slagsang, og så holdt bussen for døren.

Med venlig hilsen

Sekretær

Betty Ellegaard

 

_________________________________________________oOo______________________________________

 

 

 

Generalforsamling i Esrum Ældre Klub d. 23

januar 2014

 

Irene bød velkommen til de 79 medlemmer som var mødt frem, og sammen sang vi ” I Sne Står Urt Og Busk I Skjul”herefter drak vi kaffe og spiste hjemmebagt kringle, som Irene,Grethe,Inge og Betty havde fremtryllet til Lejligheden, samt småkager.  

 

 

Efter en hyggestund, med en masse snak på kryds og tværs, og uddeling af dagsorden og regnskab gik generalforsamlingen i gang, Irene startede med at bede forsamlingen rejse sig og holde 1 minuts stilhed til minde om de medlemmer klubben har mistet i det forløbne år, nemlig Per Olsen, Grethe Nielsen og Jørgen Larsen

 

Punkt 1.   valg af dirigent:

Valgt blev Leif Ellegaard som startede med at konstatere at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

 

 

Punkt 2. beretning: Dirigenten gav ordet til formanden.

Irene aflagde en ganske udførlig beretning, med omtale af alle de arrangementer klubben havde afviklet i det forløbne år , bl.a. turen til Orø,og turen til Ellegården, som hver især havde haft stor tilslutning.

Irene omtalte også miniferien på Agerskov Kro, som Niels og Grethe Steinmann ville vise billeder fra efter generalforsamlingen.

Irenes beretning blev vedtaget med akklamation.

 

Punkt 3. Kasseren: Inge fremlagde regnskabet som var blevet gennemgået af  revisorene Lilly Hansen og Jens Jacob Hindhede og godkendt.

Inge fremlagde regnskabet udførligt og det blev vedtaget og godkendt med akklamation.

Kontingentet blev uændret 150,00 kr.

 

Punkt 4. Valg Grethe Olsen og Inge Blok var begge på valg, og begge blev valgt  til bestyrelsen medakklamation.

 

Anna Jørgensen havde valgt at stoppe, af helbredsmæssige grunde, og i stedet blev valgt Hanne Stenskilde.

 

Punkt 5. valg af suppleant

Hanne Olsen ønskede ligeledes af helbredsmæssige grunde ikke at modtage valg, istedet blev valgt Grethe Steinmann.

 

Punkt 6. Valg af Bilagskontrollant

På valg var Lilly Hansen, som blev genvalgt med akklamation.

 

 

Punkt 7. Valg af bilagskontrollant

Da Hanne Stenskilde var blevet valgt ind i bestyrelsen, blev Else Dyrvig med

akklamation valgt i stedet.

 

Esrum Ældre Klubs bestyrelse 2014:  bagerst fra venstre Betty Ellegaard, Irene Olsen, Hanne Stenskilde og Grethe Steinmann.    forreste række fra venstre: Inge Blok, Sussi Rasmussen og Grethe Olsen

 

Punkt 8. Eventuelt: Irene holdt først en takketale til Anna, som havde været formand for klubben i 2 år, hvor hun havde gjort et stort stykke arbejde, men senere måtte trække sig p.g.a. sygdom, men trofast havde været med i bestyrelsen siden da, herefter fik Anna overrakt en blomst, og Villy fik overrakt 3 flasker vin som tak for hans store indsats med opstilling af borde og stole m.m.

 

Herefter talte Irene til Hanne og takkede for alle hendes år i bestyrelsen, med bl.a.forslag til ture og arrangemester og hendes arbejde med at vaske og rulle alle viskestykker og karklude. Et stort arbejde som bestyrelsen havde sat stor pris på, herefter fik Hanne overrakt en blomst og 3 flasker vin.

 

Anna takkede for gaverne både for sig selv og for Villy.

 

Herefter var der en gratis øl eller en vand eller et glas vin til alle i anledning af generalforsamlingen og Irene sluttede af med at takke for god ro og orden.

 

Efter dette var det Niels og Grethes tur til at fremvise billeder og fortælle om turen rundt i Sønderjylland, der var mange fine billeder og gode kommentarer, og det var dejligt at få opfrisket alle de dejlige minder fra turen.

Nu glæder vi os til næste miniferie som går til Tåsinge og omegn i dagene fra d. 18 til den 21 August 2014. med sejltur Spodsbjerg - Tårs på hjemturen.

Der gik tilmeldingslister rundt til turen, som blev beskrevet på udførlig vis og delt rundt til alle.

 

Mødet sluttede med sangen ”Fred Hviler Over Land Og By” og selvfølgelig vores slagsang.

 

Referant

Betty Ellegaard

  

__________________________________________oOo____________________________________________

 

 

Referat af Nytårsarrangement i Esrum Ældre Klub

den 9. januar 2014

 

Trods silende regn, men 8 gr. udendørs, var der mødt 74 forventningsfulde medlemmer op til dette arrangement.

Arrangementet startede med en velkomst og et ønske om godt nytår fra Irene, som gennemgik eftermiddagens program, og dereftter foreslog at vi sang ”Vær Velkommen Herrens År” inden vi gik i gang med kaffen og Inges lækre og fint pyntede flødeskumskager, og en småkage til den søde tand.

Herefter gik snakken livlig ( som sædvanlig) indtil klokken var 15.30, så blev der stille i lokalet, da Frank Samuelsen begyndte at klemte lidt på sin guitar.

Vi husker Frank Samuelsen fra d. 7.nov. Hvor han fortalte om sine oplevelser som pilot, men spille og synge kan han sandelig også, og han lagde ud med at vise teksten til ”Spurven Sidder Stum Bag Kvist” på den store skærm så vi alle kunne synge med på denne sang.

 

Herefter sang Frank en sang om 11 årige Henry, som skulle hente fars seler !!

 

Efter denne historie kom turen til havnepladsen ved Knippelsbro, som gik op, da en lille pille faldt i vandet.

 

Efter den kom der på ny en tekst op på den store skærm, denne gang var det sangen om ”Halvfemserne”, men teksten var moderniseret en del, så det nu ikke var 1890erne, men 1990erne man sang om.

Efter denne, sang Frank om Jensens hundeluftning, han sang om en dejlig dag, og om nonnerne i Irland der var løbet tør for benzin.

 

Efter disse sange, og mange gode grin, sang vi alle med på Peter Vests tekst til ”Veras Vinterven” og så var det tid til at holde en pause,

I pausen blev der serveret portvin og Irenes dejlige hjemmebagte kransekagekonfekt, og man fik rigtig ønsket hinanden godt nytår mens snakken gik om julen og nytåret som lige var overstået.

 

Efter en god halv times tid skulle der synges igen, sangen om den russiske vinter hvor bjørnen vågner.

 

Herefter fortalte Frank om dengang hans kone var indlagt på sygehuset, og måtte ligge på gangen, hvilket gav anledning og inspiration til en noget alternativ tekst til sangen ”I en sal på hospitalet” som Frank sang for os.

 

Han sang også om Søren der var hos frisøren, og om Maries flyttedag, Verdens uheldigste mand, Gæster ved stranden, og om skolegang og livets gang, og så var eftermiddagen så småt ved at gå på held, men inden vi takkede af med Frank sang vi alle om ”Livstræet”.

 


 

Irene fortalte herefter at næste gang vi mødes bliver til generalforsamlingen d. 23 Januar, og her vil Grethe og Niels Steinmann vise billeder fra turen til Agerskov kro, hvor vi kan mindes al den gode mad, og de skønne ture rundt i det Sønderjyske.

 

Hun fortalte at hun havde haft kontakt til Hotel Troense på Tåsinge, og at vi næste gang kan skrive os på en tilmeldingsliste til en tur til det smukke sydfynske øhav.

Sluttelig sang vi vores slagsang, efter endnu et

vellykket arrangement.

 

 

Referent

Betty Ellegaard